27-02-09

De juiste positie als hulpverlener of therapeut


Als je in een begeleidingstraject met een cliënt- of cliëntengroep merkt dat onvoldoende voortgang geboekt wordt, dan is het altijd interessant om eerst te onderzoeken of je als hulpverlener de goede positie inneemt. De neiging bestaat om juist in lastige trajecten als begeleider te dicht bovenop de materie te gaan zitten. Al is het maar omdat je vanuit die positie beter (denkt) te kunnen waarnemen of meer controle en grip verwacht te krijgen.
Wat de juiste positie is kun je met een eenvoudige opstelling uittesten:
- stel je cliënt of cliënten op (dit kan met menselijke representanten of vloerankers)
- positioneer een representant of vloeranker van jezelf ten opzichte van je cliënten
- vraag alle representanten uit of ervaar op ieder vloeranker hoe ieder zich voelt
- indien één of beide groepen zich niet prettig voelt, zoek dan naar betere posities voor beide partijen.

Prettig weekend!

26-02-09

Conditionering of authenticiteit?


De laatste tijd realiseer ik me steeds meer dat opgroeien en opvoeding eigenlijk een gek proces is. Je wordt geboren in je authentieke "zijn". Al vanaf de eerse externe impulsen kom je in een keuzeproces. Blijf ik authentiek of pas ik me aan. Vaak een onbewust, soms een bewust proces. En als je dan jezelf in het nu observeert. Wat is dan authentiek en wat is conditionering? Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij geldt dan eerlijk gezegd, ik weet het niet. Soms denk ik het één, soms het ander en als ik dan op een diepere laag aankom, dan lijkt het toch weer andersom te zijn. Het kan een dagtaak zijn of worden om dit uit te zoeken. Debbie Ford schreef hier een mooie metafoor over.

Stel je voor dat je een heel groot kasteel bent met lange gangen en duizenden kamers. Iedere kamer in het kasteel is perfect en bezit een speciaal geschenk. ledere kamer vertegenwoordigt een bepaald aspect van jezelf en vormt een geïntegreerd deel van het complete, perfecte kasteel.

Als kind onderzocht je iedere centimeter van je kasteel zonder schaamte of oordeel. Zonder angst doorzocht je iedere kamer om er juwelen te ontdekken en het mysterie ervan te doorgronden. Met liefde betrad je iedere kamer, of het nu een toilet, een slaapkamer, een badkamer of een kelder was. ledere kamer was uniek. Je kasteel was vol van licht, liefde en verwondering.

Op een dag kwam er echter iemand naar jouw kasteel en vertelde je dat een van je kamers niet goed was, dat die toch zeker niet in jouw kasteel thuishoorde. Diegene stelde voor dat als je een perfect kasteel wilde hebben, je deze kamer beter kon afsluiten. Omdat je liefde zocht en geaccepteerd wilde worden, sloot je snel de kamer af. De tijd verstreek, en er kwamen steeds meer mensen naar je kasteel. Zij gaven allemaal hun mening over de diverse kamers, welke zij wel leuk vonden en welke niet. En langzaam maar zeker sloot je de ene na de andere deur af. Je prachtige kamers werden afgesloten, het licht viel er niet langer naar binnen en zij verdwenen in het donker. Een cirkelgang werd in werking gezet. Vanaf die tijd sloot je steeds meer deuren, om verscheidene redenen. Je sloot deuren omdat je bang was, of omdat je dacht dat de kamers te overdadig waren. Je sloot de deur naar de kamers die te conservatief waren. En je sloot deuren omdat een van jouw kamers in andere kastelen niet voorkwamen. Je religieuze leiders vertelden je dat je niet langer in bepaalde kamers mocht verblijven, dus deed je weer een deur dicht. Iedere deur die toegang gaf tot iets dat niet aan de maatstaven van de maatschappij of aan je eigen ideaal voldeed, ging dicht. De dagen waarin je kasteel eindeloos scheen en je toekomst opwindend en helder, waren voorbij. Je hield niet langer van iedere kamer met dezelfde liefde en bewondering. Kamers waar je eens trots op was, wilde je nu liever laten verdwijnen. Je probeerde manieren te verzinnen om deze kamers kwijt te raken, maar ze maakten deel uit van je kasteel.

Nu je de deur gesloten had naar verscheidene kamers die je niet leuk vond, verstreek de tijd, en op een dag vergat je gewoon dat die kamers er waren. In het begin realiseerde je je niet wat je aan het doen was. Het werd langzamerhand een gewoonte. Omdat iedereen je verschillende boodschappen gaf over hoe een prachtig kasteel eruit zou moeten zien, werd het gemakkelijker naar hen te luisteren dan te vertrouwen op je eigen innerlijke stem: de stem die het complete kasteel liefhad. Door die kamers af te sluiten, begon je je veilig te voelen. Al snel bemerkte je dat je nog slechts een paar kleine kamertjes bewoonde. Je had geleerd hoe je het leven kon wegsluiten, en je voelde je daarbij op je gemak. Velen van ons hadden zoveel kamers afgesloten dat ze zelfs vergaten dat ze ooit een kasteel waren geweest. Ze namen gewoon aan dat ze slechts een klein huisje waren met twee slaapkamers en achterstallig onderhoud.

Stel je nu eens voor dat je kasteel de plek is waar je alles van jezelf laat wonen, zowel het goede als het slechte, en dat ieder aspect dat op deze planeet bestaat in jou woont. Eén van je kamers is liefde, één is moed, één is elegantie en een andere is genade. Er zijn eindeloos veel kamers. Creativiteit, vrouwelijkheid, mannelijkheid, eerlijkheid, integriteit, gezondheid, assertiviteit, sensualiteit, kracht, verlegenheid, haat, hebzucht, frigiditeit, luiheid, arrogantie, ziekte en kwaad zijn kamers in jouw kasteel. Iedere kamer is een essentieel onderdeel van het geheel en iedere kamer heeft een tegenpool ergens in jouw kasteel. Gelukkig zijn we alleen tevreden wanneer we dat verwezenlijken waartoe wij in staat zijn. Het feit dat we niet tevreden zijn met onszelf zet ons ertoe aan de verloren kamers van ons kasteel te zoeken. Wij kunnen onze uniciteit alleen vinden wanneer wij alle deuren van de kamers in ons kasteel openen.

Uit: Licht op de schaduw - Debbie Ford

25-02-09

Patchworkfamilies


De meeste mensen zullen de term patchwork kennen vanuit de hoek van het handwerken. Patch betekent "lapje stof". Zo maakt men van vele lapjes een warme deken.
Ook het systemisch werk kent de naam patchwork. Hierbij wordt dan gedoeld op samengestelde gezinnen. Iets wat heden ten dage steeds meer voorkomt. In dergelijke gezinnen is het ingewikkeld om de juiste positie in te nemen. Dit heeft met name te maken met de verschillende rangorden die gelden. Denk hierbij aan:
- eerste partner, tweede partner
- partnerschap versus ouderschap
- ouder en kind
- verschillende leeftijden tussen de kinderen
- ouder en stiefkinderen
Alleen dit rijtje maakt al duidelijk dat het risico op het ontstaan van ongewenste dynamieken, omdat de feiten niet erkend worden, op de loer ligt. En het wordt er niet makkelijker op dat eerdere relaties vaak onder druk en met ruzies beëindigd zijn, die vaak nog langere tijd na de scheiding doorwerken. De loyaliteit van de kinderen naar ouders zorgt er dan ook nog voor dat bijvoorbeeld een nieuwe partner ten onrechte als vader of moeder gezien wordt, terwijl het verlangen naar de echte ouder blijft ook als deze niet in beeld is. Het bovenstaande gegeven leidt meer dan eens tot een ware reallife soap. Wil je meer weten over het innemen van de juiste plek in jouw patchworkfamilie, kom dan eens voor een familieopstelling.

24-02-09

Scan of horoscoop bij sollicitaties?


Binnen vijf jaar verwacht Willem Verbeke, neuro-econoom aan de Erasmusuniversiteit dat werkgevers bij sollicitanten een hersenscan afnemen. Ik citeer: "met de scan zie je letterlijk hoe hun systeem werkt, of iemand autist of psychopaat is. Iedereen verbergt wel iets, onzekerheden of twijfels. Alles komt naar boven".
Eerlijk gezegd vind ik dat een eng idee. Wat zijn de gezondheidsrisico's, wat voor informatie geeft een dergelijke scan nog meer (ziekte of de aanleg daarvoor....)? Ik ben voor transparantie, maar dit gaat me voor dit moment wel erg ver.
Waarom zou je een sollicitant niet om toestemming vragen of je zijn of haar geboortegegevens mag gebruiken voor een horoscoop of human designchart? Ook dan krijg je veel informatie over wat voor vlees je in de kuip hebt. Daarnaast bieden deze werkvormen ook mogelijkheden om naar de kwaliteit van de relatie te kijken. En een "medisch" circuit is dan niet nodig. Misschien wil je als sollicitant ook niet dat deze persoonlijke informatie openbaar wordt, maar ik geloof dat het in de huidige maatschappij toch ook echt steeds moeilijker wordt om geheimen te bewaren. En uiteindelijk willen we toch allemaal op een plek terecht komen waar we het naar ons zin hebben. Mijns inziens kan dat alleen als er een gezonde klik is tussen werkgever en werknemer. Je kunt als mens helemaal oké zijn, maar als er geen chemie met de ander of de omgeving is, totaal disfunctioneren.

23-02-09

Jong geleerd, oud gedaan


Helaas de vakantie zit er weer op. Vandaag begint het "gewone" leven weer. Terugkijkend hebben we heerlijke dagen gehad met veel afwisseling. Eén van de hoogtepunten was het bezoek aan het geldmuseum in Utrecht. Een heel interactief en educatief museum waar jongeren inzicht krijgen in het begrip geld en de wijze waarop zij (en ook wij) daar mee om kunnen gaan. Nooit weg als de wijsheid "alles wat je aandacht geeft groeit" geleid heeft tot een recessie.

20-02-09

Brazilian Curiosa


Het is altijd een feestje om een bezoek te brengen aan de stenengroothandel Brazilian Curiosa in Soest.
Zo ook gisteren toen we samen met de vakantievierende kinderen van mijn partner stenen uit gingen zoeken. Ze keken hun ogen uit bij de verzameling ametisten die net zo groot of zelfs groter waren dan zijzelf. Natuurlijk ook een sport om de duurste stenen op te sporen. Er waren veel nieuwe en bovenal krachtige exemplaren. Deze hadden zelfs een zo krachtige energie in zich dat we uiteindelijk een beetje dizzy met onze aankopen de zaak verlieten.
Wil je ook een keer een bezoek brengen aan deze groothandel dan is het belangrijk om te weten dat deze alleen op maandag en donderdag geopend is.

19-02-09

De wetten van de stam


In deze periode begeleid ik regelmatig opstellingen waarbij er verwarring is rondom het thema mannelijkheid en vrouwelijkheid. De eigen sekse wordt dan genegeerd en de krachtmeting vindt plaats met de andere sekse.
De essentie die deze opstellingen aan het licht brengen is dat er sprake van een gezonde ontwikkeling kan zijn als de meisjes zich in hun groeiproces richten op de vrouwen in de stam en daar hun inwijdingsrituelen krijgen. Op hun beurt verbinden de jongens zich aan de rituelen van de mannen en kunnen zich op die manier in eigenheid ontwikkelen. Het klinkt zo simpel, maar denk maar eens aan de emancipatie, het feminisme, de vele één-oudergezinnen, ouderparen die dezelfde sekse hebben...... Het maakt het er niet makkelijker op om de wetten van de stam na te leven. Maar niets is onmogelijk. Het vergt echter van alle leden van de stam wat extra inspanning en bovenal een gezonde dosis creativiteit.

18-02-09

Wie ben ik?


Bij deze titel refereer ik niet aan het waarschijnlijk wel bekende TV-programma, maar aan consult Human Design dat ik gister samen met en op aanraden van mijn partner gedaan heb. Human Design is gebaseerd op Astrologische waarden en maakt eigenlijk ook een verbinding met de chakra's (zij het dat deze centra in sommige gevallen een wat andere positie kennen en/of anders genoemd worden). Een human design chart geeft inzicht in die gebieden en thema's waar je als mens een blauwdruk voor kent en die gebieden die niet gedefinieerd zijn. Met name deze laatste gebieden vormen een risico als het gaat om conditionering. Daar waar je bij jezelf weg gaat en het leven van anderen gaat leiden. Ook wordt duidelijk op welke manier je voor jezelf het beste beslissingen kunt nemen of keuzes kunt maken: intuïtief of vanuit een "Boeddha-staat".
Ik vond het een consult dat erg de moeite waard was. Het heeft niet alleen informatie opgeleverd over mijzelf maar ook zeker de kansen, bedreigingen en valkuilen over het samenwerken en samenleven met anderen (zowel van volwassenen als kinderen) bloot gelegd. Door het samen te doen weet je meer over hoe je elkaar kunt ondersteunen, waar je beter kan vertrouwen op de ander of juist niet en op welke vlakken je elkaar kunt opzoeken of misschien beter kunt laten. In een relatie kun je op die manier apart en samen bezig zijn met bewustwording en transformatie.

17-02-09

Challenges of life


De laatste dagen sprak ik verschillende mensen over de "toestand in de wereld". We kwamen allen tot de conclusie dat er op dit moment in onze omgeving(en) wel erg veel heftige dingen gebeuren. Ontslagen, faillisementen, conflicten, ziekte of nog erger. Het lijkt alsof het de tijd van de confrontatie met de "challenges of life" is. Heeft dit te maken met de overgang naar een nieuwe tijdperk, de versnelling en verhoging van de energie tot 2012 of zoals een vriendin van mij zei met "defecte" computers in de kosmos? Eigenlijk maakt de oorzaak niet zoveel uit. Het gaat erom hoe je ermee omgaat als je er midden in zit. Ik wens je dan toe, dat het lukt om het perspectief ruim te houden, je innerlijke krachten te bundelen en je hart voor jezelf en anderen open te houden.

16-02-09

Verhalen voor kinderen


Kinderen kunnen vanwege hun gevoel van "anders" zijn erg met zichzelf in de knoop zitten. Vaak kunnen ze dan niet precies onder woorden brengen wat er aan de hand is, maar hun gedrag spreekt boekdelen. Dit uit zich dan bijvoorbeeld in terugtrekken, hyperactief zijn of het tonen van agressiviteit. De kunst is dan om hun ziel aan te raken met de boodschap dat juist hun "anders zijn" maakt dat zij uniek zijn en dat uniek zijn iets is wat voor iedereen geldt. Anneke van der Meer heeft in haar boek
Toveren met taal verhalen geschreven voor ouders en kinderen om deze diepere lagen aan te kunnen raken. Toen ik dit weekend een paar van deze verhalen las, kreeg ik in sommige gevallen zelf kippenvel. Blijkbaar werd mijn innerlijke kind op een prettige manier aangeraakt en kon deze de boodschap diep down ontvangen.

13-02-09

Vrijdag de 13e


Vrijdag de 13e wordt als een ongeluksdag gezien. Eén van de verklaringen die hiervoor gegeven wordt, is dat Jezus op een vrijdag gekruisigd is en 13 het ongeluksgetal is. De numerologie geeft overigens aan het getal 13 een hele andere betekenis mee, nl. het getal van de eenheid (Jezus en de 12 apostelen). In het jodendom is 13 de leeftijd waarop de jongens als volwassen worden gezien. Enfin deze informatie als resultaat van het speurwerk naar het getal 13.
Voor mij is in elk geval deze vrijdag de 13e zeker geen ongeluksdag. Ik mocht vanochtend uitslapen, had een fijne coaching, kreeg diverse aanmeldingen voor trainingen en de verzekering besloot om na veel (in mijn ogen onredelijk) touw trekken toch een schadeclaim uit te betalen. Wat wil je nog meer. Ik hoop dat ook jij deze dag heelhuids en naar tevreden bent door gekomen. Prettig weekend!

12-02-09

Karakters


Zoals jullie misschien wel weten, ben ik een groot fan van het boek De Maskermaker van Wibe Veenbaas. Een boek waarin verschillende karakterstructuren beschreven staan. De afgelopen twee jaar heb ik me daar enorm in verdiept en hebben zij veel inzicht gegeven in wie ik zelf ben en welk gedrag ik autonoom vertoon en in relatie tot andere maskers. Ook heb ik meer duidelijkheid gekregen waar mijn kansen, bedreigingen en uitdagingen liggen. Daarnaast heeft het in mijn professie meer handvatten gegeven op welke manier ik anderen het beste kan ondersteunen in zijn of haar proces. Deze medaille heeft natuurlijk ook een keerzijde (zoals altijd). Soms maakt deze verdiepingsslag dat je zo diep graaft en zoveel ziet of voelt dat er een risico bestaat om in een oordeel naar jezelf of anderen te komen. De kunst is dan om niet steeds geremd te worden door je beschermingsmechanisme, maar er aan voorbij te gaan. Blij te zijn, dat je de hindernis gezien hebt, ervoor te bedanken en er omheen of overheen te gaan. Het gaat dan niet over denken, maar voelen. Vertrouw erop dat je gevoel je door het labyrinth leidt en hou je eigen grenzen goed in de gaten.

NB. voor diegene die binnenkort het voornemen hebben om het Bolwerk te bezoeken en een exemplaar van de Maskermaker willen kopen. Ik heb weer een nieuwe voorraad in "mijn winkeltje".

11-02-09

Dolfijnen verdwaald


Gister zag ik op het Jeugdjournaal een reportage over 500 verdwaalde dolfijnen in de buurt van de Fillipijnen. Op dit moment wordt er gegist naar de reden hiervan: ziekte, grote verschillen in eb en vloed, verandering in de electromagnetische straling...
Een ding is zeker,dolfijnen zijn hoogontwikkelde dieren. Zij vinden de weg met hun oren. Spiritueel gezien zijn zij de dragers van de vooruitgang en communiceren met de ritmen van de natuur. Ik vraag me vanuit dit perspectief sterk af welke signaal deze groep dolfijnen aan ons als mensheid geeft, dat zij zo in de war en van het pad zijn dat zij de weg niet meer terug kunnen vinden....

10-02-09

Puzzelstukjes vallen in elkaar


Soms heb je van de momenten in je leven dat in één keer allemaal puzzelstukjes in elkaar vallen. Vanochtend had ik zo'n helder ogenblik. Onderwerp van het puzzelstukje is het naar mijn eigen tevredenheid omgaan met emoties. Voor mij een thema dat regelmatig terugkeert. Tot nu toe heb ik gedurende meerdere jaren (eigenlijk al vanaf het begin van mijn leven) aardig wat research verricht door analyse van levenservaringen, het doen van verschillende therapieën en workshops, readingen, opstellingen, consulten in de astrologie en human design, etc., wat mij veel losse elementen opleverde. Alleen de échte verbinding ontbrak, wat maakte dat ik elke keer voelde dat ik er bijna was, maar nét nog niet helemaal. Integratie is dan ook lastig. En vandaag herinnerde ik mij bij het wakker worden, na een nacht van meerdere dromen, in één keer al die opgedane puzzelstukjes. Bijna zo letterlijk dat ik nog wist wie wanneer wat tegen mij gezegd heeft. En dit keer waren de puzzelstukjes niet los en ogenschijnlijk onafhankelijk van elkaar, maar viel er in mijn bewustzijn een complete puzzel met een helder plaatje. En dat levert een hele perspectiefverschuiving op. Daarmee heb ik nog niet meteen een kant-en-klare oplossing, maar realiseer me dat ik daar in een hele andere hoek naar kan zoeken dan ik tot nu toe gedaan heb. Alleen dat idee al geeft ruimte.

09-02-09

Helderheid


Vandaag kreeg ik in een mooie ontmoeting met een oud klasgenoot een vraag die mij wel vaker gesteld wordt. Deze ging over het kunnen lezen van energie en of ik me daar al mijn hele leven bewust van ben. Ik ga er eigenlijk van uit dat ieder mens geboren wordt met ene bepaalde mate van "helderheid". De één is helderhorend, de ander heldervoelend of helderziend. Cognitieve (leer)processen of andere (vaak minder prettige) levenservaringen maken dat wij besluiten om het heldere kanaal deels of geheel af te sluiten. Of je besluit om het weer te openen, dat hangt van jezelf af. Als je deze beslissing genomen hebt, dan blijkt overigens dat het openen van je intuïtieve kanalen doorgaans niet de grootste klus is. Het weer vertrouwen op je intuïtie en je waarnemingen en het kunnen scheiden wat van jou is en van de ander kost vaak meer moeite. Ik wens je deze week veel heldere momenten toe!

06-02-09

Langer licht


Deze week kon ik aan verschillende dingen merken dat het (gelukkig) weer langer licht wordt. De lamp die op de tijdklok staat, gaat aan op momenten dat het nog klaarlichte dag is. De sensorlampen in de tuin krijgen weer voldoende daglicht te zien, zodat zij zich op kunnen laden om in de nacht een paar uurtjes te schijnen. En niet in de laatste plaats, is het nog licht als ik aan het einde van de dag het Bolwerk verlaat en weer (helemaal) huiswaarts keer. Terwijl ik dit schrijf schijnt buiten ook nog de zon. Ik realiseer me meer dan ooit, dat ik toch wel een lichtmens ben. Al heeft deze winter de zon regelmatig geschenen, ik kijk uit naar het voorjaar en de zomer. Niet zozeer omdat ik een hekel aan kou heb, maar vooral om de energie van het licht te kunnen voelen, zien en er van te genieten.
Als je deze winter een negatieve energiebalans hebt opgelopen dan is het misschien prettig voor je om voordat de lichte tijden echt aanbreken, op 14 februari vast bij te laden tijdens de Energiedag. Een workshopdag vol afwisselende oefeningen om je energie te scannen, bij te laden en tools aangereikt te krijgen om deze energie ook vast te houden. Prettig weekend!

05-02-09

Gezinsreading


Soms vragen mensen zich af, waarom zij juist in hun gezin, in hun familie opgegroeid zijn. De ene groep prijst zich gelukkig, de andere groep heeft zich altijd een buitenbeentje gevoeld.
Bij het doen van een gezinsreading, kun je de familieenergie waarnemen en inzicht krijgen welke thema's de gezinsleden individueel en met elkaar uitwerken. Zo las ik vandaag de energie van een gezin en maakte contact met het hogere doel in dit leven van ieder gezinslid. Al snel werd duidelijk waarom zij bij elkaar zijn en welke plek (functie of rol) ieder gezinslid inneemt met de daarbij behorende lusten en lasten. Ook kwam informatie vrij over dat deel van het pad waar ieder individu zijn eigen energie opneemt, waar energie van anderen wordt opgenomen en hoe zij elkaar kunnen ondersteunen om zichzelf te zijn. Dikwijls een grote uitdaging, maar als je echt oog hebt voor jezelf en voor de ander, ontrolt het mechanisme zich vanzelf. Een belangrijk gegeven hierbij is dat kinderen vaak proberen om hun ouders bij zichzelf te brengen. Het gedrag dat zij hierbij vertonen, is niet altijd te prijzen, maar als je als volwassene de boodschap kunt oppikken en integreren dan bevrijd je het kind die op zijn of haar beurt dan weer zichzelf kan zijn.

04-02-09

Rust na arbeid


In de tijd dat ik als "maat" op de Bruine Vloot voer, kwamen wij regelmatig schepen tegen met de naam "Rust na Arbeid". Ik vond dat eerlijk gezegd altijd een beetje een truttige naam. Toch geloof ik dat ik na een dag opstellingen "mijn schip" vandaag ook "Rust na Arbeid" noem. Lekker een douche nemen en op tijd het mandje in. Welterusten!

03-02-09

Dialogen


Veel gesprekken die als dialoog beginnen eindigen uiteindelijk in een strijdperk van aanval en verdediging. Het heeft iets weg van twee monologen vanuit twee loopgraven. Dit soort gesprekken kosten vaak veel energie en aan het eind van de rit hebben beide het gevoel om met lege handen te staan.

Vandaag werd mij een tekst aangereikt uit het boek De cursus in wonderen (hfdst. 29, pagina 632) die hier mooi bij aansluit. De essentie van het verhaal is dat de meeste mensen in een eigen droom leven en hun omgeving functies en rollen toebedelen, meestal om niet geconfronteerd te hoeven worden met de eigen angst. Zo lang die ander de functie of rol naar tevredenheid uitvoert, gaat het goed. Zodra de ander steken laat vallen, wordt tot de aanval overgegaan. Als je stopt met aanmeten van "gewenste" rollen aan je omgeving, dan kan niemand meer tekort schieten en bestaat er geen daad en verraad.

Ik houd zelf erg van dialogen waarbij er denkbeeldig een grote trog tussen de gesprekpartners in staat. Ieder voelt zich vrij om in het gesprek zijn wijsheid, opvatting of ideeën te uiten. Als het ware komen de uitgesproken woorden in de trog terecht. Daarnaast kan ieder uit vrijheid bepalen welk deel uit de trog genomen wordt. Er is sprake van verbinding, maar er ontstaat geen vraag - antwoordspel. Ieder wandelt zijn eigen trap op en laat zich daar waar gewenst, inspireren door de ander. Dat er onbesproken en onaangeraakte zaken in de trog blijven liggen, ervaren beiden dan eerder als een bevrijding dan als een belasting. Ik wens je mooie dialogen toe.

02-02-09

Twee generaties met verschillen en overeenkomsten


Vandaag kreeg ik van mijn vader een foto toegestuurd. Hij had in deze foto een compilatie van twee foto's gemaakt. Eén foto van mijn zus en mij toen wij 6 en 8 waren en een foto van de kinderen van mijn zus die nu 6 en 8 zijn. Het is leuk om te zien hoe vergelijkbaar de blik, de oogopslagen en poses zijn tussen deze generatie en onze generatie. Het is net een soort dubbelbeeld. In beide gevallen twee hele verschillende zussen met ieder een eigen karakter. Ik herken mij dan ook erg in één van mijn nichtjes en vind het leuk dat ik af en toe als tolk mag optreden. Op mijn beurt leer ik zelf weer veel over mijn familierelaties in de (coach)gesprekken met anderen. Dit heeft in de loop der jaren mijn perspectieven aardig veranderd. Ik kan wel zeggen dat het leven er daardoor makkelijker op geworden is.
Wil je meer weten over het waarnemen van familie-energie en de betekenis daarvan? Vrijdag a.s. start er weer een tweedaagse workshop.