31-03-11

Ongehoorzaam

Wij hebben geleerd vrijheid gelijk te stellen aan ongehoorzaamheid.

Arnold Gruen


Als dat zo is, dan heb ik vreselijk veel zin om vandaag ongehoorzaam te zijn.

26-03-11

Een weten over de rangorde

Tijdens een training systemisch werk onderzochten we de systemische rangorde. Aan 8 deelnemers, die elkaars leeftijd niet kenden en ongeveer een uur daarvoor voor het eerst kennismaakten, werd gevraagd om een rijtje te maken zonder te praten, waarbij de oudste rechts zou gaan staan de jongste links. Sommige deelnemers liepen direct naar "hun" plaats toe, op twee posities bleef het onrustig. Dan weer links, dan weer rechts, omwisselen en weer terug. Wat bleek toen ieder zijn leeftijd noemde, dat juist op die twee plaatsen de leeftijden erg dicht bij elkaar lagen, sterker nog er zat hooguit een maand verschil tussen (in een totaalrange van 29 tot 64). Er bleek maar weer dat er geen cognitief weten nodig is, maar dat het juist het collectieve onbewuste weten is, dat precies weet hoe de rangorde in elkaar zit en als het nodig is, "vecht" om gerechtigheid.

23-03-11

De brug tussen oud en nieuw

Vandaag heb ik door te representeren in een opstelling weer een diepere laag kunnen voelen voorbij het weten, van een veel voorkomend mechanisme:
Om als een vernieuwend leider op te kunnen treden, die de mensheid graag mee wil nemen naar nieuwe gebieden, moet je dikwijls voorbij een dood punt. Het punt waar jij gewend bent om (in een reflex) jouw beschermingsmechanisme op te trekken, omdat anderen tegen jou en jouw vernieuwingen lijken te zijn. Dit kan door je te realiseren dat de tegenwerkingen niets anders zijn dan de angsten (van de ander en in tegenoverdracht ook van jezelf) dat het krachtenveld zo sterk is dat het dieperliggende verlangen niet vervuld kan/mag worden of het bekken niet stevig genoeg blijkt te zijn om het succes te dragen.
En steeds word er op je deur geklopt, omdat blijkt dat juist jij, misschien zelfs wel als enige, in staat bent om in de betreffende situatie de brug voor velen te vormen, de brug tussen oud en nieuw. Wellicht een goed moment om de deur open te doen, in plaats van deze weer met een knal dicht te gooien.

20-03-11

Zoektochten


We zullen nooit stoppen met zoeken
En het einde van onze zoektocht
Zal daar zijn, waar we zijn begonnen
Om te ontdekken dat we die plaats voor eerst zien

Uit: Cheiron de weg naar heelheid - Melanie Reinhart

17-03-11

Zijn wie je bent

Maar jij die sterk en snel bent, zie er op toe dat je niet hinkt voor de kreupele in de veronderstelling dat dit vriendelijkheid is
Kahlil Gibran


Je bent wie je bent en daar hoor ook een bepaalde kracht bij. Houd je jezelf in of blaas je jezelf op, dan zal iedereen merken dat je niet authentiek bent en daarop resoneren en reageren.

14-03-11

Edelstenen als informatiedrager

Veel soorten edelstenen zijn goede informatiedragers. Alleen al door het "zijn" in een ruimte zullen zij energie opnemen. Welke informatie dat is, hangt af van de eigenschappen van de steen en natuurlijk van de informatie die in de ruimte aanwezig is. Deze kan door meditatie, afstemming of reading "gedownload" worden. In de oudheid bij afwezigheid van computers, boeken en harde schijven is hier bewust gebruik van gemaakt. Zo waren het oude wijzen (bijvoorbeeld in Mayastammen), die hun kennis over oude wijsheden, spirituele rituelen en tradities overbrachten op edelstenen door er kristallen schedels van te slijpen. In het nu worden oude kristallen schedels teruggevonden. De kennis van deze kristallen schedels wordt door een jonge generatie slijpers weer doorgegeven door tijdens het slijpen de edelstenen te "programmeren". Door verspreiding van hun schedels over de hele wereld, ontstaat er als het ware een groot netwerk van informatie, waar ook steeds weer "nieuwe oude" kennis aan toegevoegd wordt.
Wil je zelf ervaren welke boodschap een steen voor je heeft, dan kun je de volgende oefening doen:
- stel jezelf een vraag waar je meer informatie over wil krijgen
- kies een edelsteen uit (die je misschien al hebt of hiervoor apart gaat kopen)
- ga op een rustige plek zitten
- ga met je aandacht naar binnen - adem een paar keer diep - visualiseer je aura ruim om je heen, maak een goede gronding
- neem de steen in je hand
- maak contact met de steen en word je bewust van je fysieke, emotionele, mentale en energetische zijn
- vraag aan de steen om het energieveld rondom de steen te tonen
- welke kleuren/kwaliteiten/specialiteiten kent deze steen
- stel jouw vraag aan de steen
- registreer de beelden, geluiden, gevoelens, het weten dat je vervolgens krijgt
- neem de tijd om al deze waarnemingen op te schrijven of te tekenen
- verbind de verkregen informatie aan jouw vraag en ontdek welke nieuwe inzichten je ontvangen hebt.
Veel plezier!

09-03-11

Op weg naar eenheidsbewustzijn

Vandaag, op 9 maart, de dag dat de Mayakalender de negende golf ingegaan is op weg naar eenheidsbewustzijn, heb ik meerdere opstellingen begeleid met ouders en kinderen. Het was mooi om te zien hoe de kinderen hun ouders lieten zien hoe zij dualiteiten in zichzelf kunnen oplossen ontstaan in dit leven, maar ook zeker in eerdere levens. De ouders op hun beurt zorgden weer dat de kinderen niet in een split terecht kwamen. Ontroerende processen van (systemische) samenwerking, bewustzijn en groei die door hun helende energie zowel aan het kleine als het grote geheel weer bijgedragen hebben aan het optillen van de mondiale energie gericht om voorbij te gaan aan de dualiteit van mannelijk en vrouwelijk, hoog en laag, licht en donker, om terecht te komen in een transparante wereld van eenheidsbewustzijn. Doordat zo velen op dit moment een steentje bijdragen, is de energetische stroomversnelling een feit en ontkomen we er mijns inziens ook geen van allen aan.

08-03-11

Systemisch overzicht

Stap voor stap zijn we sinds de jonge jaren van de aarde
steeds een stukje verder naar boven gegaan,
elke keer naar een volgend bewustzijn van materie die ordening ondergaat.
Nu we de top bereikt hebben, kunnen we ons omdraaien
en het patroon in z'n geheel zien
.
Pierre Teilhard de Chardin


En dat vind ik ook zo mooi aan deze tijd. De doorkijkjes die ontstaan, de synchroniciteit tussen micro en macro niveau, maar vooral ook het inzicht dat we krijgen in onszelf en ons bestaan.

04-03-11

Nuttig gebruik van een gesloten deur

In een opstelling werd deze week zo mooi duidelijk wat de functie is van een (niet vrijwillig) gesloten deur. Gebruik hem niet om te vechten, maar als duwtje in de rug om uit te rusten en na het opladen als springplank naar een nieuwe deur die zich wel graag wil openen.
Prettig weekend.

03-03-11

Sportief focussen

Vanochtend was ik aan het hardlopen in het bos. Voor mij altijd een moment dat ik gebruik om te mediteren, maar ook om eens op een andere manier naar actuele vraagstukken te kijken. Deze keer ging dat over keuzes maken. Ik bedacht de volgende oefening die verrassende inzichten gaf. Ik stelde mij zelf een vraag, koos op afstand een boom uit, ik liep naar de boom toe met een focus op een bepaald deel van de booomschors. Vervolgens associeerde ik op de tekening van de schors. Dit gaf mij twee boodschappen "loop door" en "verdiep je in drakenkoppen en maansknopen". Beide inzichten zijn voor mij zeer bruikbaar in het moment en zorgen voor een sportieve focus. Veel plezier voor het geval je deze oefening ook een keer gaat doen.

01-03-11

Dankbare ouders, dankbare kinderen


In de afgelopen maanden hebben ik tijdens verschillende workshops en consulten met ouders van kinderen die zich op de een of andere manier in de "knel" voelen zitten, een familieopstelling mogen begeleiden. De ongemakken van de kinderen kennen een heel divers karakter (van onrustig gedrag, onvoldoende focus of verdriet rondom scheiding tot diagnoses ADHD, PDD-nos of autisme).
De vraag van de ouders was steeds "welke positie kan ik als ouder het beste innemen, opdat mijn kind een gezonde groei door kan maken". In een ruimtelijke opstelling met representanten of een 1-op-1 opstelling met vloerankers of voorwerpen werd duidelijk welke dynamieken zorgen voor de aanwezige onrust bij zowel ouders als kinderen, wat nodig is om het evenwicht te herstellen en welke positie de gezinsleden daarna graag in willen nemen. Het is zo dankbaar om daarna van de ouders terug te horen, hoeveel veranderingen de familieopstelling in het systeem heeft gebracht. Soms gaat dat over complete metamorfoses van zowel de individuen als het hele systeem. Wil je ook eens kennismaken met familieopstellingen op een laagdrempelige manier, kom dan donderdagavond 3 maart om 19.15 uur naar de kennismakingsworkshop opstellingen. Vooraf inschrijven is gewenst.