29-01-10

Wie en wat moet ik dienen?


Ze vertelde over haar achtergrond: vader afkomstig uit het ene land, moeder uit het andere, beide geëmigreerd naar Nederland, daar werd zij geboren, vader ging terug naar zijn land van herkomst, moeder riep voor de opvoeding van haar dochter de hulp in van een Nederlandse adoptiemoeder (inmiddels voor haar diegene die zij moeder noemt). En toen waren daar die onderliggende vragen als: waar kom ik eigenlijk vandaan, wie is mijn moeder, wie is mijn vader, wie is het kind, wie is de man en wie de vrouw, hoe moet ik keuzes maken in mijn leven. Wanneer mag ik rusten...........ik ben zo moe

28-01-10

Twitterveiling


Tot 31 januari kun je bieden op de vele advertenties die er inmiddels geplaatst zijn op Twitter Veiling. De opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Er is een breed arsenaal aan aanbiedingen zowel in spullen (materialen) als diensten. Van gewoon tot origineel, van alledaags tot "dat heb ik altijd al een keer mee willen maken". Alle adverteerders werken kosteloos mee. Zo kun je daar ook bieden op het ondergaan van een organisatie- of familieopstelling onder mijn begeleiding om inzichten te krijgen in jouw gezin of organisatie en patronen te doorbreken. Je kunt dit alleen doen of met jouw gezin/team. Iets voor jou? Bied dan snel, voor het goede doel!

27-01-10

Een enerverende dag


Het was weer een mooie familieopstellingendag vandaag. Vijf vragen, ieder een eigen verhaal, een eigen komaf, een eigen cultuur, een eigen waarheid, een eigen lot. Verrassende openingen in de energie zorgden voor gewenste wendingen. Een stapje dichter bij (t)huis.......Ik wens allen toe dat ze daar met open armen ontvangen worden.

26-01-10

Het perspectief van het innerlijk kind


Gister schreef ik al, dat ik dit weekend een opstelling ondergaan heb. Na een nacht vol dromen, realiseer ik me dat ik veel verwerk in de nacht. Deze keer ging mijn droom over de verschil in visie tussen mijn innerlijk kind en de (innerlijke) volwassene. Samen zijn zij hard bezig geweest om op één lijn te komen. Als een soort mantra werd er steeds gezegd: "dat wat het innerlijk kind gezien en ervaren heeft, is niet de werkelijkheid". Het ging in deze niet over het innerlijk kind afvallen, maar meer over geruststelling dat het kind niet bang hoeft te zijn en haar perspectieven mag bijstellen. Een interessante gedachtegang, waar ik vandaag de wijde wereld mee instap. Misschien is er in mijn drukke dag nog tijd en ruimte om hier een tekening over te maken. Voor mij een helende bezigheid. Ik wens jou vandaag ook een prettige en harmonieuze wandeling met jouw innerlijke kind toe.

25-01-10

Een weekendje in de klas......


Vrijdag en zaterdag heeft Ingrid Dykstra, schrijfster van het boek "Kind en Familielot" een tweedaagse workshop opstellingen verzorgd in het Bolwerk. Het thema was contact maken met je innerlijk kind. Voor mij een goede gelegenheid om zelf weer eens uitgebreid als representant in opstellingen te staan en zelf een vraag in te brengen. Ik weet natuurlijk als begeleider van (familie)opstellingen hoe doeltreffend een opsteling kan zijn en hoeveel impact deze kan hebben. Toch voelde het goed om zelf weer een keer in het speelveld te staan, om eens te meer te realiseren hoe het is om een opstelling te ondergaan. Ik zit dus nu nog volop te herkauwen. De rode loper is inmiddels uitgerold. Nu hoef ik er alleen nog maar op te stappen. Ik geloof dat het nog even tijd nodig heeft......

22-01-10

Een emotioneel TV avondje


Ik vond het wel weer een emotioneel TV avondje gisteravond. Eerlijk gezegd viel de Haiti uitzending van de gezamenlijke omroepen me wat tegen. Hoogtepunt voor mij was een lachende en ontspannen Geert Wilders, die gebroederlijk naast Rouvoet, Bos en Rutten zat. Misschien past een baan bij een callcenter hem uiteindelijk toch beter dan een politieke carriere.
Met ontzag en verbazing heb ik echter gekeken naar de Wereld draait door gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Marc Marie Huybregts. Het publiek betaalde € 100 per persoon en maakte daarmee kans op 30 seconden tijd om op te treden. De energie spatte van het scherm. Eenvoud, talent, samenhorigheid, orginaliteit en gevoel voor het moment waren wat bij betreft de sleutelfactoren, die bij mij in elk geval de nodige tranen deden vloeien.
Gister vroeg ik me af wat de aardbeving in Haiti voor betekenis in het grote geheel heeft. Het is me in elk geval duidelijk dat het hier in Nederland menig hart doet openen.

21-01-10

Giro 555


Vandaag staat in het teken van het inzamelen van geld voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. Natuurlijk realiseer ik me dat het bieden van noodhulp in de vorm van voedsel, medicijnen, verbandmaterialen, het zorgen voor onderdak en voldoende deskundigen een eerste verreiste is. Ik hoop dan ook dat de actie een groot succes wordt.
Toch kan ik het ook niet nalaten om na te denken, wat deze gebeurtenis te betekenen heeft in het grote geheel. Een land waar veel gevochten werd en wordt, dat zo iets mee moet maken, wat zou het effect op de lange termijn in energetisch zin zijn. Van genegeerd tot gezien worden..........?

20-01-10

Daar word je stil van...........


Afgelopen maandag was er in Spoorloos weer een zoektocht naar een gezin van herkomst waar de rillingen van over mijn rug liepen. Ik wil er eigenlijk vooraf niet veel over zeggen, maar je uitnodigen om zelf te kijken naar deze uitzending. Het verhaal waar ik op doel begint bij 33.00 minuten.

Je wordt je er zo weer bewust van dat afstand en het niet hebben van contact geen belemmering vormen om loyaal te zijn aan het familiesysteem. Helaas soms met grote gevolgen.

19-01-10

Evenwicht in mannelijke en vrouwelijke energie in organisties


Veel, zeker wat oudere organisaties en familiebedrijven, zijn opgericht door mannen. Hiermee heeft de mannelijke energie lange tijd de scepter gezwaaid in deze bedrijven. Deze is als het ware ingebakken in de cultuur. Heden ten dagen gaan steeds meer vrouwen hogere posities innemen, ook in de van origine mannelijke organisaties. Naar verwachting zal de vrouwelijke energie dan ook steeds meer zijn intrede doen in het bedrijfsleven. De kunst is om dit geleidelijk te doen, waarbij er respect is voor zowel datgene wat "was" alsmede voor dat wat toegevoegd gaat worden. Mannelijke energie is doorgaans wat hoekig en vrouwelijke energie meer rond. De kunst is om dus een balans te vinden tussen hoekig en rond. Soms is wat hoekige energie nodig om rond te introduceren, soms is ronde energie nodig om hoekig te transformeren. Klinkt bijna paradoxaal. Misschien is dat het ook wel, maar wie dat proces beheerst en in staat is om met deze materie te spelen, kan mijns inziens veel moois bereiken.

18-01-10

Maak ruimte voor wonderen


Een mooie tekst van Edwin Op 't Land in "De stem van je hart".

Leef iedere dag zo intens en optimaal mogelijk,
want iedere dag is er een die nooit meer op exact dezelfde wijze terugkomt.

Iedere dag is een wonder mogelijk,
vermits je er tijd en ruimte in jezelf voor vrijlaat.


Ik wens je veel ruimte voor wonderen toe deze week!

15-01-10

Een systemische kijk


Vandaag zei iemand tijdens een laatste trainingsdag waarin geleerd is om opstellingen te begeleiden, dat de systemische kijk aan alle kanten intrede heeft gedaan in zijn leven. Dit gaf een gevoel van veel toegevoegde waarde. Of hij zelf opstellingen gaat begeleiden is nog de vraag, maar alleen al deze systemische kijk zorgt ervoor dat hij anders in het leven staat en er "nieuwe" perspectieven aan de arsenalen zijn toegevoegd.
De systemische kijk gaat eigenlijk over het steeds weer toepassen bij dagelijkse vraagstukken van de drie systeemvoorwaaarden:
1. er is plek voor iedereen
2. erken de feitelijke rangorde
3. zorg voor evenwicht in de balans van geven en nemen.
Het lijkt zo simpel maar als je deze systeemvoorwaarden consequent toepast, dan verdwijnt het gedoe als sneeuw voor de zon

14-01-10

De blauwe vogel


Vanavond viel mijn oog op een boek in mijn boekenkast, dat ik al jaren heb, maar nog nooit gelezen heb. Het gaat over het boek "Kokologie" - Het spel van zelfkennis van Nagao en Saito.

Kokologie komt voort uit het Japans en gaat over psychologische spelletjes die erop gericht zijn de emotionele en gedragsmatige trekjes van de spelers aan het licht te brengen.

De bladzijde viel op het hoofdstuk "De blauwe vogel". Deze vraag, dit verhaal, dit spel trok mijn aandacht. Ik citeer:

Op een dag vliegt er opeens een blauwe vogel door het raam je kamer binnen. Hij kan er niet meer uit. Je voelt je op de een of andere manier tot die verdwaalde vogel aangetrokken en besluit hem te houden, maar tot je stomme verbazing is hij de volgende dag niet blauw meer, maar geel. Die hoogst bijzonder vogel blijft 's nachts van kleur verschieten - de ochtend van de derde dag is hij knalrood, en op de vierde ochtend is hij pikzwart. Welke kleur heeft hij als je vijfde ochtend wakkker wordt?

1. Hij verandert niet meer van kleur, hij blijft zwart
2. Hij neemt zijn oorspronkelijke blauwe kleur weer aan
3. Hij wordt wit
4. Hij wordt goudkleurig

Terwijl je deze tekst leest, onderzoek wat er met je gevoelens gebeurt gaandeweg de tijd, welke interpretatie zou je hier zelf aan mee willen geven. Ook is het leuk om hier met anderen over van gedachten te wisselen. Wil je meer weten wat de "psychologen" in dit boek te vertellen hebben over antwoord 1, 2 3, 4 laat het me dan weten.

13-01-10

Ontdek de regenboogbrugAl maalt men hun zielen in precies dezelfde molen,
Al legt men hun hart en hoofd vast,
De dichter zal toch atijd de regenboog volgen,
En zijn broer toch altijd de ploeg.


John Boyle O'Reilly

12-01-10

Harry Potter documenten


In de voorbereiding van de training "Vraaggericht energie waarnemen in een professionele context, die op 1 februari a.s. van start gaat, ben ik bezig om een handout te schrijven. Hiervoor raadpleeg ik diverse boeken en cursusmaterialen. Iedere keer vind ik het weer frappant hoeveel nieuws een mens kan lezen ook al heb je datzelfde document of hoofdstuk al twintig keer eerder gelezen. Soms is het net of de tekst die er vorige keer stond, ineens veranderd, uitgebreid of verdiept is. Is hier sprake van een Harry Potterdocument of is het een resultaat van persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsverruiming in de tijd?

In de genoemde literatuurstudie kwam ik een mooie tekst van Lao Tse tegen, die gaat over leerprocessen en het begeleiden van leerprocessen.

Als je je medemensen door middel van dreigementen en straf
in het gareel houdt, leren ze wat angst is;
Als je hun gedrag door middel van prijzen en belonen in
goede banen leidt, leren ze hun gevoel van eigenwaarde aan
de dingen buiten zichzelf ontlenen;
Als je bij alles wat mensen doen
erop toeziet dat ze het "goed"
dan leren ze voortdurend aan zichzelf twijfelen.
Maar je kunt hun ook met zorg en liefde omringen
en hun de ruimte geven om te experimenteren,
zodat ze op zichzelf leren vertrouwen.

Geef mensen als ze ergens niet in slagen
alleen maar blijk van je vertrouwen
dat het wel goed zal komen
Wijs hen, als ze onverantwoorde dingen doen,
slechts op de consequenties van hun gedrag
voor henzelf en voor anderen
en geef tegelijkertijd blijk van je vertrouwen
dat ze er iets van zullen opsteken
Geef hun zo snel mogelijk een andere kans
om het bewijs te leveren.
Raak niet verstrikt in de neerwaartse spiraal
van kritiek, beschuldiging en manipulatie.
Daarmee bereik je niets.

11-01-10

Communicatie via de energetische snelweg


Vandaag ben ik de hele dag bezig geweest om een nieuwe versie van Windows 7 en Office 2007 te installeren en in gebruik te nemen. Het is mooi speelgoed, maar het kost altijd weer veel tijd en ook geld om alles goed en naar tevredenheid ingeregeld te krijgen. Met dank aan J. die zoveel voorwerk gedaan had, waardoor wij uiteindelijk slechts korte tijd offline zijn geweest.
Toch ben ik benieuwd of er ooit een tijd komt, dat iedereen communiceert via de (intuitieve) energetische snelweg, zodat internet, modems, switches, ADSL en al die andere soft- en hardware niet meer nodig is. Ik zou het wel mee willen maken. Het leven ziet er dan vast heel anders uit. Misschien is het stralingsvraagstuk dan ook direct verholpen. Maar ach dan ontstaat er vast wel weer een nieuw nieuwetijdsprobleem. En zo blijkt alles weer relatief.

08-01-10

Een systemische reading


Gisteravond was in het programma Ghostwhisperer van Derek Ogilvie een mooi voorbeeld te zien van een systemische reading. Derek bezocht een gezin waar de moeder sinds een verhuizing veel fysieke problemen kende. Er bestond in het gezin (vader, moeder en 3 volwassen dochters) het vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn dat in het huis "spirits" aanwezig waren, al vond iedereen het vreemd dat alleen moeder daar last van leek te hebben. Tijdens de reading stuitte Derek o.a. op spirits van een jongen en een meisje. In eerste instantie had niemand hier herkenning bij. Na een integer onderonsje tussen Derek en moeder, kwam haar "geheim" op tafel. Ze bleek zowel een abortus als een miskraam gehad te hebben voor de geboorte van de eerste. Na de reading keerde de rust weder zowel in huis, bij moeder als ook in de zielewereld.
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om iedereen de erkennen die er bij hoort! Goed weekend.

P.s. helaas stond bij het schrijven deze uitzending nog niet bij uitzending gemist, maar dat zal vast spoedig volgen. Klik hiervoor op de bovenstaande link.

07-01-10

Het vinden van het werkritme


Het was weer even wennen, toen ik vanmiddag na twee en halve week weer in Bolwerk kwam om een training voor te bereiden. Het ritme dat normaal zo vanzelf is, kopjes klaarzetten, borden en bestek uittellen, stoelen in een kring, brood bakken, soep koken. Het leek wel of ik het voor het eerst in mijn leven deed. Volgende week zal dat vast wel weer anders voelen, want vanaf nu ga ik er weer vol tegen aan. Heb jij je ritme voor 2010 al gevonden. Zo ja geniet ervan, zo niet dan wens ik je toe dat je het net zo snel mag vinden als ik.

06-01-10

Een doorn uit het oog


Hoewel ik zelf vanuit mijn levensmiddelenachtergrond bekend ben met het maken van protocollen, kan ik me er aardig over opwinden als daar heel rigide mee omgegaan. Zo ervoor ik in 2001 toen ik voor mezelf begon dat de regels bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wel heel strak gehanteerd werden. Ik had nog nooit een dag vanwege ziekte verzuimd in mijn werkzame leven, maar aangezien een werkgever mij door een arbeidsconflict langer in de ziektewet had gehouden, kreeg ik allerlei mijns inziens onterechte uitsluitingen. En dat bij torenhoge premies. Meestal lukt het mij vrij aardig om rustig te blijven, maar deze leverancier kreeg het voor elkaar dat ik de neiging had om iemand door de telefoondraad te trekken. Gelukkig realiseerde ik me elke keer op tijd dat die ander ook maar gewoon zijn of haar werk deed en niet verantwoordelijk was voor het opstellen van de polisvoorwaarden. Uiteindelijk ging ik toch voor een "stukje" zekerheid. Jaarlijks bij de herziening van de polis speelde mijn keel en het bijbehorende rechtvaardigheidsgevoel weer op. Helaas tot vorig jaar zonder resultaat en met veel energieverlies aan mijn zijde (en misschien ook wel bij de ander). Dit jaar heb ik gelukkig af kunnen rekenen met deze doorn. Een andere verzekeringsmaatschappij was bereid mij te verzekeren voor een hoger bedrag, zonder uitsluitingen en een lagere premie. Hoewel ik geen staatslot met en oud en nieuwe gekocht heb, de postcodeloterij onze straat niet aandeed, heb ik toch het gevoel alsof ik een loterij heb gewonnen. Elke maand een beetje minder betalen, is voor mij toch wel hetzelfde als maandelijks ontvangen. Dank je wel J. dat je mij ieder jaar hebt aan willen horen en op 1 januari 2010 "het ei van columbus" hebt kunnen bieden.

05-01-10

Zo moeder, zo dochter


In het onderzoeken wie je bent, ontkom je er niet aan om terug te keren naar daar waar je vandaan komt. Zodra je als meisje ter wereld komt, ontstaat er een speciale band, die van een moeder met een dochter. Soms voelt dat vertrouwd en warm, soms onwennig en koud. Dan beschouw je het als een lust en ook wel eens als last. Alles is waar en er zullen altijd vragen blijven. Maar voel je in het nu een behoefte om meer inzicht in jouw moeder-dochterband te krijgen of je nu 0 of 80 bent, samen met je moeder (dochter) of alleen komt. Dit weekend kun je tijdens de 1-daagse workshop Zo moeder, zo dochter jouw moeder-dochterrelatie verkennen, uitdiepen, verbreden of verbeteren. Je bent hiervoor van harte welkom in het Bolwerk in Amersfoort.

04-01-10

Ook benieuwd naar jouw nieuwe jaar?


Tijdens oud en nieuw staken wij een rituele vuurpijl af. Een vuurpijl met opschrift waar je kosmische wensen voor jezelf en anderen kunt uiten. Ik wil de energie die ik mezelf en iedereen in mijn omgeving middels deze vuurpijl heb toegewenst in dit weblog nog een keer herhalen: ik wens ons allen "veel gezonde spirit(s) in 2010 toe".

Ben je benieuwd wat je het komende jaar te wachten staat, dan is het altijd leuk om een tarotlegging van 12 kaarten doen. De eerste kaart staat voor januari, de tweede kaart voor februari en zo ga je door tot december.
Ben je meer van de opstellingen, dan kun je een opstelling maken met jezelf en een representant voor "2010" of "jouw wensen en dromen voor 2010". Werk de opstelling zover uit dat zowel jijzelf als "2010" zich allebei happy voelen op hun plek. Het belooft dan vast een mooi jaar te worden!