30-01-09

Gelijktijdig de leerling en de leraar zijn


Deze dagen ben ik weer gestart met een nieuwe opleidingsgroep "Coach-Inn-Systemen". De tweedaagse start was intensief en inspirerend. Ook nu werd weer duidelijk dat iedereen die met opstellingen wil werken, naast leraar ook leerling moet kunnen zijn. Leraar in het begeleiden van de opstelling, leerling in het kunnen uitwerken van eigen vraagstukken (in een opstelling) en in het evalueren van de rol van begeleider. Een mooi en ook kwetsbaar proces waar je veel profijt van hebt in het op een zuivere en gelijkwaardige manier van werken met cliënten.

29-01-09

Omgaan met beperkingen


Of je het nu beseft of niet, er zijn geen grenzen, maar voordat je dit beseft kun je het niet manifesteren. De beperkingen van ons allemaal worden bepaald door de manier waarop we onze geest gebruiken.

John Daido Loori


Het bovenstaande wordt mooi zichtbaar als je twee mensen voor een identieke en uitdagende opdracht plaats. De één put hier kracht uit en ziet vooral de mogelijkheden, de ander focust zich direct op de beren die niet verslaanbaar lijken.
Dat het leven van de één er in deze situatie compleet anders uit ziet dan dat van de ander behoeft mijns inziens geen toelichting.
Stel dat je geest boven zichzelf uitstijgt en er echt geen grenzen zijn, wat zou je dan als eerste loslaten of toelaten?

28-01-09

Een alledaags gesprek op een diepere laag


Ik vind het altijd zo bijzonder als een gesprek start en op voorhand ook de intentie heeft om een alledaags gesprek te zijn wat vervolgens uitmond in het bespreken van dezelfde onderwerpen op een diepere laag. Zo'n gesprek had ik vanochtend met de schilder, die kwam om een voorcalculatie te maken. Terwijl we met elkaar spraken over hoe het met ons ging en wat we zoal de afgelopen weken hadden mee gemaakt, gingen de wijsheden, zelfreflecties en aandachtspunten over en weer. Voor we er erg in hadden, waren we twee uur verder. En die voorcalculatie, ik verwacht die er gewoon komt, maar eigenlijk vind ik dat niet zo belangrijk meer.

27-01-09

Op zoek naar je tweelinghelft


Twintig kleine vingertjes
o, wat zijn ze klein
twintig kleine teentjes
dat moet een tweeling zijn


En wat als je tweelingbroertje of zusje besloten heeft om niet geboren te willen worden? En wat als je tweelinghelft vroegtijdig sterft? En wat als je al vanaf een vorig leven op zoek bent naar die ander die bij je hoort? En wat als je op zoek bent naar een deel van jezelf?

Dan ben je je leven lang aan het zoeken naar iets waarvan je weet dat het er is, maar niet weet waar. Is het hier of is het daar? Leef je dan zelf of ben je dood? Twee delen in één of één deel in tweeën.

Een ding is zeker je hebt dan een grote klus te klaren!

26-01-09

Kunst is..........


Week 7 uit het boek "The Artist's Way" van Julia Cameron gaat over het gevoel van verbinding terugvinden. Ik citeer een stukje tekst uit dit hoofdstuk.

"Kunst is geen kwestie van iets "verzinnen". Kunst is een kwestie van nauwkeurig luisteren naar de stem van je inspiratie.
Als we trachten iets te verzinnen, strekken we ons uit naar iets wat buiten ons bereik ligt - "ergens in de ruimte, waar kunst hoogverheven woont...".
Maar als we gewoon naar de stem van onze inspiratie luisteren, is er geen sprake van "te hoog grijpen". We doen dan niet-we krijgen. Iets of iemand anders doet. In plaats van ons uit te strekken naar verheven verzinsels, zijn we verdiept in luisteren.


Ik moet dan altijd denken aan dat ene coachgesprek ongeveer 13 jaar geleden waarin ik helemaal vast zat in mijn gevoel. Mijn coach vroeg of ik wel eens met creativiteit deed. Het ontkennende antwoord, met de woorden ik ben niet creatief, zal je niet helemaal verrassen. Tot mijn grote ergenis kreeg ik de opdracht mee naar huis om voor de volgende keer een tekening of schildering te maken.
Achteraf ben ik mijn coach zo dankbaar. Sindsdien teken, schilder of encaustic ik heel regelmatig. Als ik te weinig met kleur doe doe, dan word ik daar ook meteen aan herinnerd door het gevoel van "vastzitten".
Hoe lang is het geleden dat jij geluisterd hebt naar de stem van jouw inspiratie.

23-01-09

Karmische processen


Soms komen er mensen in mijn praktijk die al hun hele leven met eenzelfde thema bezig zijn. Dit kan in één en dezelfde (gezins)situatie zijn, maar dikwijls ervaren zij dat dit thema in meerdere gebeurtenissen, met verschillende mensen in diverse levensfasen zich aandient. Het lijkt hardnekkig om vanaf te komen, waarbij in de tijd het thema zich steeds verder uitvergroot. Soms zelfs op een dusdanige bijna ongeloofwaardige manier dat een goede regisseur jaloers zou zijn op het script. En als dan na hard werken met verschillende therapieën of methodieken het einde in zicht lijkt te komen, dan dient zich weer een andere kant van dezelfde medaille aan. Dit leidt vaak tot een gevecht met één persoon of een groep personen, waarbij er een zuigwerking gevoeld wordt die onweerstaanbaar en soms ook onuitstaanbaar is. Elke keer ook al probeer je om afstand te nemen, wordt je weer op onprettige wijze geconfronteerd met deze persoon of deze groep. Je raakt uit balans en krijgt een onvrij gevoel, net of je niet los kunt komen en als een elastiekje weer terug getrokken wordt. Het kan zijn dat er in dergelijke gevallen sprake is van een karmische binding die dit leven overstijgt. Karma gaat over de wet van oorzaak en gevolg. Als je het energiebeeld van deze relaties bekijkt, dan kom je vaak grote stalen kabels tegen, die de verschillende ervaringen in vorige levens met deze persoon of deze groep verbind. Het is dan nodig om levensoverstijgend (met terugwerkende kracht) aan de systeemvoorwaarden (binding, rangorde, balans van geven en nemen) te voldoen. Het werken met de lichtremedies van Healingsarts kan hierbij behulpzaam zijn. Ook is het mogelijk om in een innerlijke reis het evenwicht te herstellen waardoor de kabel los gemaakt kan worden. Het zal niet verrassend zijn dat in de tijd waarin de energietrilling omhoog gaat en het de bedoeling is om van denken naar voelen te gaan, deze karmische verbindingen zich steeds meer (en ook steeds makkelijker) zullen openbaren. Je kunt je hier bij neerleggen en het zien als je lot of er mee aan de slag gaan. Ik ondersteun je graag in dit proces. Prettig weekend!

22-01-09

Basisopleiding familie- en organisatieopstellingen


In de toolkit van een moderne coach, counsellor, manager of therapeut mag eigenlijk de vaardigheid om systemisch te kunnen denken, kijken en werken niet ontbreken.

Volgende week donderdag start een nieuwe editie van de 5-daagse basisopleiding Coach-Inn-Systemen. In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- het opdoen van theoretische kennis over systeemdenken, organisatie- en familie-opstellingen
- het uitwerken van en invulling geven aan de verschillende fasen in een opstelling
- het in de praktijk oefenen met het leiden van opstellingen en het zijn van representant
- het leren om systemisch en intuïtief waar te nemen
- het herkennen van dynamieken en symptomen
- het plegen van systemische interventies
- het ontwikkelen van leiderschap in opstellingen
- het onderkennen van ethische vraagstukken

Voor deze opleiding zijn nog enkele plaatsen vrij. De data waarop de opleiding plaatsvindt zijn:
29 januari 2009
30 januari 2009
27 februari 2009
20 maart 2009
17 april 2009

Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen.

21-01-09

Bang om te verliezen


Vlak na een mooi gesprek met mijn vriendin over het weglekken van energie las ik in het boekje Over liefde, seks en relaties van Byron Katie een passende tekst over verlies.

Als je bang bent iets te verliezen dan ben je het al kwijt. Misschien heb je het nog niet door en misschien heb je wat tijd nodig om erom te rouwen en dan besef je misschien dat er nooit iets is geweest wat je kon verliezen.

Ik realiseerde me dat deze tekst ook opging voor mijn kortstondige energieverlies van vandaag. Ik ben zo druk bezig geweest om mezelf te beschermen, dat alleen al door die handelingen mijn energiepeil gezakt is en ik mezelf even kwijt was. Ik vermoed dat als ik in die situatie een beetje gedeeld had van daar waar altijd overvloed is en daar waar je altijd zelf weer energie aan toe kunt voegen - het hart - ik niet zo hard had hoeven werken en ook niet een gevoel van verlies had gekend.

20-01-09

Ouder en kindopstellingen


Gister heb ik in samenwerking met kindertherapeute Leontien Braakman een dag opstellingen begeleid voor ouders in relatie tot hun kinderen. Drie ouderparen brachten een vraag in en wilden met een opstelling inzicht krijgen in de positie die zij het beste in kunnen nemen, zodat hun kind een gezond groeiproces doormaakt en in eigen kracht kan acteren. Het was een ontroerende dag waarin het mogelijk bleek om veel beweging in de verschillende systemen te brengen. Een leerzame dag voor de ouders, de aanwezige representanten en voor ons al begeleiders. Wij hebben er veel vertrouwen in dat ook de kinderen veel aan deze dag hebben gehad, al waren zij deze keer niet in levende lijve aanwezig.
Wil jij als ouder of jullie als ouderpaar ook een keer een dergelijke opstelling maken, omdat je zorgen hebt over één van je kinderen of weet dat je dochter of zoon een zware last van jou als ouder op zij of haar schouder neemt, neem dan contact met mij op.

16-01-09

Verdieping met Healingarts


Gister heb ik een leuke workshop gevolgd bij Joanne van Wijgerden de maakster van Healingartremedies. In een down-to-earth verhaal vertelde ze hoe zij samen met haar begeleiders en gidsen samenwerkt om de hologrammen te ontwerpen en over te dragen op water, dat als drager fungeert. De manier van vertellen voelde als thuiskomen. Het is alsof ik de hele dag ingeplugged ben geweest om bijgepraat te worden. Soms begreep ik de teksten in woorden niet eens, maar voelde dat mijn systeem het goed kon ontvangen. Daarnaast was er ruimte om te oefenen. Ik heb mijn healingartsset ook weer uitgebreid met de Patharama-serie 2. Voor dit moment is de serie compleet met 10 x 12 flessen. Al begreep ik dat er alweer een nieuwe doos in de maak is. Iedere doos heeft een eigen thema en diepgang. Het varieert van versteviging van het energie- en chakrasysteem, tot verandering van DNA-structuren en contact maken met het zelf of juist met de buitenaardse wereld. Wil je ook een keer de diepe uitwerking ervaren van deze flessen en daarmee een persoonlijk thema in beweging brengen, dan kan dat in een persoonlijk consult. Ik wens je een prettig weekend.

15-01-09

Het recept met het kooltje


Een keer per jaar ongeveer in deze tijd komt in het vat met zelfgemaakte zuurkool die in mijn schuur staat, het gefermenteerde kooltje aan de oppervlakte. Dan wordt het weer tijd voor het recept Tölltött Káposzta (gevulde kool). Het is een heerlijk gerecht, maar het roept bij mij ook altijd hele andere, speciale herinneringen op. Dat gebeurt al zodra ik het recept te voorschijn haal. Netjes uitgetypt, met op de achterkant een paar woorden geschreven door mijn moeder in haar zo karakteristieke handschrift. Dit briefje met dit recept zal ik altijd zorgvuldig bewaren. Het zouden naar later blijkt de laatste (aardse) woorden zijn die mijn moeder aan mij schreef. Een tekst die ging over de gezamelijke zuurkoolmaaltijd die wij een week later met elkaar zouden hebben en waarvoor ik dit recept zou bereiden. De volgende dag overleed mijn moeder plotseling. De maaltijd heb ik bereid, maar het eten kreeg een heel ander karakter. Ieder met zijn eigen emoties en ieder met zijn eigen gevoel. En toch was ook wel een soort feestje..... Geheel in de stijl van mijn moeder.

Het bereiden van "het recept met het kooltje" is ieder jaar weer een moment van terugkijken, herdenken, respect, dankbaarheid en ook ontroering van dat gene wat geweest is en datgene wat er nu is. Vanavond zullen wij de koolrolletjes nuttigen met vrienden, maar niet zonder een goede toost uitgebracht te hebben op mijn moeder!

14-01-09

Healingconcert


Ben je toe aan een inzicht, een doorbraak, een volgende stap of gewoon ontspanning? Het resoneren met stemgeluid, klankschalen, fluiten, trommels of ratels heeft een helende werking op je energiesysteem. Aankomende zaterdag, 17 januari, kun je in het Bolwerk van 13.00-17.00 uur een healingconcert gegeven door Dorine Lintelo bijwonen en aansluitend op een creatieve manier je verder ontdoen van belastende energieën. Meer informatie tref je op: mijn website.

13-01-09

Water voor de ziel


In deze tijd komen er opvallend veel mensen in mijn praktijk die bezig zijn met het openen van het hart.
Gister las ik in het boek "Hart voor de wereld" - het chakrasysteem als perspectief voor de ontwikkeling van de mensheid van Anodea Judith een mooie passage waar water de basis vormt om het hart de ruimte te geven.

Ik citeer een paar passages:"water is als symbolisch element van de ziel het vloeibare medium dat verkoelt, voedt en loutert. Het vervoert de moleculen der emotie van innerlijke ervaring naar uiterlijke expressie. Het verkoelt en tempert het vuur van de woede; het komt vrij in het verdriet van onderliggende kwetsuren. Voordat we het hart kunnen openen, dienen onze wonden eerst te zijn schoon gemaakt door het water van de ziel".

"Water houdt verbandt met de voelfunctie - de mysterieuze brug tussen de geest en het lichaam, die het onbewuste en bewuste met elkaar verbindt. Wanneer we de wateren van de ziel willen voeden, dienen we de voelfunctie in ere te herstellen".

Meditaties met water vormen een mooie basis om dit proces van reiniging in gang te zetten. Een voorbeeld van zo'n meditatie:
- ga rustig en ontspannen op je stoel zitten
- maak een goede gronding en zet je kruin open
- verplaats je aandacht naar je hart
- onderzoek je hart op de gebieden waar het stroomt en niet stroomt
- kom je een niet stromend gebied tegen, wandel dan in gedachten met een emmer naar een rivier, meer of een bron met zuiver water
- vul je emmer met dit water en neem die mee naar je hart
- leeg zorgvuldig deze emmer water in je hart of dep die plekken die om aandacht vragen met water
- vraag of het water die elementen, dat verdriet, die boosheid, die kwetsures weg wil spoelen die opening van het hart in de weg staan
- het "vervuilde" water kun je terug geven aan de aarde, daar wordt het door Moeder Aarde geneutraliseerd
- voel met alle zintuigen (ruiken, proeven, voelen, kijken, horen) wat deze reiniging met je doet
- haal zonodig nog meer emmers zuiver water uit de bron
- zorg dat je gedurend deze meditatie liefdevol en mededogend naar jezelf bent
- wees blij met alle (kleine) veranderingen
- vul aan het eind van je meditatie je hart op met mooie, verse en zuivere energie. Die is in grote hoeveelheden om je heen, in de aarde of in de kosmos.

Ik wens je een zuiver hart toe!

12-01-09

Na 20 jaar


Vorige week schreef ik over herinneringen die pijn uit het verleden opriepen. De laatste 20 jaar zat dat bij mij op het schaatsen. Zodra iedereen last had van de Elfstedenkoorts, begon bij mij de onrust om smoesen te verzinnen waarom ik niet op de schaats zou gaan. Vroeger was ik een enthousiast schaatser. Als kind schaatste ik wekelijks op de plaatstelijke ijsbaan. Later verruilde ik de ijshockeykicks voor echte hoge noren. Tot het moment waarop ik 20 jaar geleden een tocht op natuurijs heb gereden en samen met mijn moeder en buurjongen een wak in schaatste. We maakten hachelijke momenten mee, omdat niet iedereen makkelijk uit het koude water wist te komen. Sindsdien was de lol er een beetje af. Iedere keer als er ijs lag, dan staarden die Noren me aan en kostte het me veel energie om mezelf te overtuigen dat ik toch echt niet hoefde. Dit weekend is daar verandering in gekomen. Het enthousiasme van de kinderen van mijn vriendin, die nieuwe schaatsen hadden gekregen, wist mij uit de tent te lokken. Zaterdag stapte ik wiebelend op de Vliet op de lange ijzers. Het duurde niet lang of ik zwierde weer van het ene been op het andere been. Van de blauwe brug naar de Vlietlandbrug en terug. Natuurlijk nog wel wat voorzichtig, maar er was ruimte om de dia van het natte pak te verwisselen voor zon, zwart ijs, koek en sopie en gezelligheid. Weer een knoop minder en meer ruimte en lichtheid in mijn systeem.

09-01-09

Nostalgie


Gister las ik het boekje "Ontspannen dromen" van Amy E. Dean, waarin voor elke avond een avondmeditatie is opgenomen, de tekst van Samuel Taylor Coleridge: "soms kan ineens een kleine zorg zonder enige betekenis, door associaties, allerlei zowel mentale als lichamelijke pijntjes en onaangenaamheden die je vanaf je vroege kindsheid hebt ervaren in je herinnering oproepen".

Ik kon niet direct iets verzinnen, maar vanochtend toen ik op de TV naar het nieuws aan het zappen was, bleef ik "even hangen" bij "het kleine huis op de prairie". En toen borrelde de ene na de andere associatie op. Het is het eerste boek dat ik zelf gekocht heb, bij mijn oom in de winkel die een boekhandel had, tijdens een kerst die overschaduwd werd door ruziende volwassenen in een kaal, koud zomerhuisje waar mijn tante bijna brand veroorzaakte doordat ze 's nachts wilde lezen en de lamp afdekte om niet iedereen wakker te maken...... Het is net of ik het gister allemaal meegemaakt heb. En dat huis op de prairie, waarom krijg ik nog steeds een brok in mijn keel als ik er naar kijk; het drama, de herkenning, de braafheid.......?

Gelukkig vervolgt Samuel zijn tekst: "ik wil mezelf er - iedere keer als ik het gevoel krijg van een deja vu, of dat de geschiedenis zich herhaalt - aan herinneren dat ik nu een ander mens ben op een ander moment in de tijd. Ik wil van het leven genieten zoals het nu is en niet angstig zijn om herinneringen uit het verleden".

Dag verleden, Leve de lichtheid! Prettig weekend.

08-01-09

De tao van de tijd


Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij mij is 2009 net begonnen en ik heb het gevoel dat de tijd vliegt. Wel op een leuke manier, maar toch.
Staand voor mijn boekenkast viel mijn oog op het boek Tao van de tijd - een praktische gids voor timemanagement geschreven door Diana Hunt en Pam Hait.
Zij beschrijven 4 taoïstische beginselen:
- kies de weg van de minste weerstand
- richt je individuele kracht
- bereik eenheid
- ga de weg van de (of van jouw) natuur

Het hoofdstuk wordt beeindigd met een tekst van Nietzsche: "als wij onze weg in het leven bezitten, kunnen we bijna elk "hoe" verdragen. In de afgelopen honderd jaar hebben ons geconcentreerd op de hoe's van tijd. Het is nu tijd om de weg te onderzoeken.

Een mooie tekst om eens in alle rust op verder te broeden.

07-01-09

De geheimen van de natuur


Afgelopen maandag schreven wij al over de bijzondere megalietenwandeling die we met Peter Rouffa deden rondom Wéris in de Belgische Ardennen. Ik wil er graag nog op even terugkomen, omdat deze materie me nog steeds bezig houd. Ik ken mezelf als liefhebber van de natuur, maar zeker geen kenner van bomen, planten of dieren. Vol verwondering kan ik luisteren naar de verhalen die mensen vertellen die hier zich verder in verdiept hebben. Het geeft mij vaak veel antwoorden op vragen die ik als kind had, maar die niemand in mijn omgeving destijds kon beantwoorden.
Zo kwam ook tijdens deze wandeling de "logica" van de natuur en de gebruiken die mensen daarom heen ontwikkeld hebben aan het licht. Het begon eerst met het tonen van een kaart van de omgeving. Ogenschijnlijk een gewone kaart met namen van plaatsen, heuvels etc. Door veel onderzoekswerk o.a. door Peter met kennis van de astrologie, het sjamanisme, de keltische verhalen en andere oudheidkundige wijsheden, is de kaart omgetoverd tot een lijnen- en cirkelspel waarin een structuur te ontdekken valt. Ook de namen van de plaatsen blijken terug te verwijzen naar belangrijke mythologische vertellingen (o.a. het ros beiaard, de grote en de kleine beer).
Al wandelend naar de megalieten, wees Peter ons op de verschillende gedaanten van de eikenbomen die in het gebied stonden. Van kaarsrecht, tot kronkelig alsof je door het bos van een heks liep tot gespleten alsof er een speer de bomen in tweëen gehakt had zonder een spoor van beschadiging op de bast achter te laten. Toen we de energie op die plekken voelden, bleek dat de energetische krachtenvelden verantwoordelijk zijn voor de groeiwijze van de bomen.
Op verschillende plekken zijn dolmen gebouwd, een soort hunnebedden. Als je daar in gaat zitten, dan voel je hoe de energie zich daarin richt. Van spiralen naar boven, tot krachtige stromen naar beneden. Deze grafmonumenten hadden ten doel om de overgang naar de boven of onderwereld te vergemakkelijken.
En dan nog dat duivelsbed, dat op mij vooral afstotend werkte, maar goed schijnt te zijn om dingen los te laten. Een bezoek aan de baarmoeder, een soort groeve omgeven door stenen, bracht me terug in de tijd. Ineens werden oude vragen omgetoverd tot belangrijke inzichten.
Ik blijf het vreemd vinden, dat mensen die zoveel ontdekkingen doen over synchroniciteit, historie, de samenhang in de natuur en niet in de laatste plaats een bijdrage leveren aan de heling van de mensheid gezien worden als dorpsgek. Ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat dit tij kentert en hoop zelf nog veel dorpsgekken in mijn leven te ontmoeten. Eén ding weet ik zeker, naar Wéris ga ik zeker nog een keer terug, want ik ben daar nog lang niet klaar.

06-01-09

Alles wat je aandacht geeft, groeit


"Alles wat je aandacht geeft, groeit"


Het bovenstaande geldt natuurlijk zowel voor de positieve als voor negatieve kanten van het leven.

Begin januari is voor mij weer de tijd om nieuwe energie op mijn producten te zetten. Of de producten nu al jaren bestaan of net voor het eerst het daglicht gezien hebben, allen hebben hun eigen voeding, aandacht en energie nodig.

Een manier die voor mij goed werkt om de energie op producten en diensten te richten, is de volgende oefening:
- ga met je aandacht naar binnen
- zorg voor een goede gronding
- zet je kruin op een prettige stand open
- ga met je aandacht naar je lege midden
- maak (energetisch) contact met je product of dienst
- vraag om een gevoel, beeld of geluid van de product of dienst in de huidige productlevensfase
- neem de tijd om deze waarneming te onderzoeken
- als je bijzondere details waarneemt, vraag in gedachten door naar de betekenis
- er vanuit gaande dat je het product of de dienst optimaal tot groei wilt laten komen, vraag je aan de waarneming wat deze nodig heeft om tot expansie te komen
- vertrouw op alle impulsen die je krijgt en pas die daar waar mogelijk direct toe in de waarneming of in de dagelijkse praktijk.

Ik wens jou en jouw activiteiten een gezonde groei toe

04-01-09

De grens over: of Little Tibet Deel VII


In de afgelopen weken brachten mijn vriendin en ik weer een aantal dagen door in de Belgische Ardennen. Little Tibet is een heerlijk oord om lekker bij jezelf te komen of blijven na een jaar van werken. (Voor de vaste lezer inmiddels een begrip, voor de nieuwkomer: de plek die wij zo noemen is De Bedding in Harre, België.)


Aanvankelijk kwamen we er nog aan in de "working mode", maar ook nu slaagden Dorine en René er weer in, niet alleen met hun doen, maar vooral met hun "zijn", dat we al snel in de overgave konden. Dat de geplande zweethut aan het begin van de week niet door kon gaan bleek daarbij ineens een zegen. Mooie ontmoetingen met mede-gasten, het gezamenlijk op grootbeeld bekijken van de prachtige film "Earth" in de intimiteit van de zitkamer, de uitgebreide ontbijten van René met verse broodjes en de creatieve diners van Dorine maakten ook deze week weer onvergetelijk.


Naast de tijd om met onszelf en elkaar te zijn was er ruimte om nu eindelijk eens dat boek te lezen waar het nog niet eerder van gekomen was, lekker bij de warmte en geuren van de houtkachels. Bovendien lieten we ons verwennen met heerlijke massages en klankschalen healing. (Voor wie dit laatste binnenkort ook eens wil beleven is het Klankconcert op 17 januari a.s. een aanrader.)


Op de laatste dag maakten we een megalietenwandeling met Peter Rouffa van Feoras. Wat op het oog een plaatje uit Asterix en Obelix lijkt, ontdek je tijdens een wandeling met Peter dat geen enkele menhir rond Wéris daar toevallig ligt. Ook ervaar je de bijzondere energetische werking van de stenen op jouzelf en op de ontwikkeling van de natuur. De wandeling werd een daadwerkelijk reis door de (eigen) natuur en de tijd. Het is zo indrukwekkend om te ervaren hoe het staan op een krachtplek je naar een bepaalde richting trekt of je bijna doet omvallen en welke associaties daarbij naar boven komen.


Hiermee sloten we het eerste deel van de vakantie af om de tweede helft door te brengen met gezin en familie. Dat computerspelletjes hierbij ook leuk kunnen zijn ontdekten we nu de Wii toch ook in Huize Binkhorst/Lamme haar intrede heeft gedaan. Sportief en speels; of het iets over de conditie zegt, we weten het niet, maar van een Wii kun je spierpijn krijgen. De jaarwisseling werd een waar spectakel met oliebollen, veel vuurwerk en de slaappartij in het Bolwerk voor de kinderen.


Vandaag gaan we weer aan de slag, maar niet voordat we jou (of jullie) hierbij een heel mooi, energierijk en gezond 2009 toegewenst hebben.


Tot blogs.


Nienke en Jeannette