12-07-13

Maskers af

In mijn coachingen en trainingen werk ik graag met het gedachtengoed van de karakterstructuren. Het zijn de overlevingsmechanismen die je in jouw jonge jeugd ontwikkeld hebt. De bijbehorende maskers zet je vaak reflexmatig op in die situaties waarin je onder druk komt te staan en probeert om pijn te vermijden. Je bent niet één structuur, maar kunt herkenning hebben in meerdere. Er zijn zes structuren te onderscheiden, te weten: schizoïde, oraal, symbiotisch, psychopatisch, masochistisch en rigide. De overlevingsstrategieën zijn lange tijd in je leven erg functioneel; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van wie je bent. Op oudere leeftijd kunnen het echter "sta-in-de-wegs" worden - de ontwikkelde harnassen werken dan belemmerend en beperkend in het kunnen zijn die je werkelijk bent.
Regelmatig krijg ik dan de vraag, hoe je weet welke structuur of structuren bij jou horen. Hiervoor is een langduriger onderzoek nodig. Je kunt er over lezen. Goede boeken zijn: de Maskermaker van Wibe Veenbaas, Bronnen van Licht van Barbara Brennan en De vijf kindconclusies van Lisette Schuitemaker. Ik vond ook nog een bruikbare zelfest op Internet.
Deze materie komt ook terug in twee trainingen die ik geef. In de training Vraaggericht Energie Waarnemen staan we uitgebreid stil bij de energetische kant van de karakterstructuren - hoe kan je in jouw energieveld of in dat van anderen onderscheiden welke overleving wordt ingezet en wat is er nodig en mogelijk om hierin jezelf te healen. Tijdens de vervolgopleiding Specialist-Inn-Opstellingen wordt de systemische kant van defensiemechanismen uitgebreid belicht. Zowel in het leren herkennen van de symptomen die bij de verschillende structuren horen als ook in de systemische interventies die mogelijk zijn om tot inzicht en een nieuw evenwicht te komen.
   

08-07-13

Systemisch BedrijfsplanDit is mijn bedrijfsplan 2013-2014. Het resultaat van ochtendje experimenteren met systeemopstellingen met Chantal van de Brink. Het was heel inzichtelijk; ik weet weer wat me te doen staat de komende maanden. De gedetailleerde uitwerking volgt!

05-07-13

Puzzelen


Een van mijn levensthema's is om te ontdekken hoe de dingen in elkaar zitten. Ik maak graag schema's, ga op zoek naar reeksen en probeer de logica de vinden. Eerst deed ik dat vooral in het platte vlak, maar steeds vaker word ik uitgedaagd om dat ook in de Multi dimensionale wereld te doen. De ene dag gaat me dat beter af dan de andere, ik ervaar het als een existentieel leer- en bewustwordingsproces.
Vandaag kreeg ik er weer een nieuwe "rekensom" bij. De soulcounsellor gaf mij een reading m.b.t. de inschrijvingen van trainingen dit najaar. Door aan te sluiten bij de wensen van deelnemers zijn dat er wat meer dan andere jaren en dus wat lastiger om dit proces energetisch te managen. Zowel voor de starters op het gebied van het leren begeleiden van familie- en organisatieopstellingen en energetisch waarnemen (aurareaden) als voor de gevorderden is er een uitgebreid assortiment (zie de agenda op mijn website). In de reading werd aangegeven dat de "logica" van aanmelden is als een drie dimensionale sudokupuzzel waarbij het belangrijk is om steeds de ontbrekende cijfers in te vullen. Daardoor gaat de energie op de juiste manier stromen. Vooralsnog heb ik nog geen helderheid, maar ik grijp deze intuïtieve uitdaging met twee handen aan. Ik heb al een 3, 4, 5, 1 en een 2. Heb jij ideeën of toevoegingen op dit gebied dan hoor ik dat graag. Voel je dat jij één van de deelnemers voor een van de trainingen wil zijn, dan zie ik jouw inschrijving graag tegemoet. Ik kijk er naar uit om je dan in het najaar te ontmoeten. En wil je op voorhand bedanken voor de bijdrage die je met jouw aanmelding doet, aan de ontwikkelingen in energieland in het grote geheel. En als je wilt, dan houd ik je op de hoogte van mijn onderzoeksresultaten