27-07-11

Kairos

In een boek over opsteling las ik over het woord Kairos - oog hebben voor het juiste moment om een verandering door te kunnen zetten.
Het woord blijkt afkomstig uit de mythologie. Kairos was het jongste kind van oppergod Zeus. Op Wikipedia stond over hem mooie poëzie, een beeld dat ik graag meeneem voor het vinden van de kracht van het juiste moment.

Het Moment
In vliegende sprint, balancerend op de rand van de snede,
kaal met een haarlok op zijn voorhoofd, het lichaam bloot -
greep je hem vooraf, houd je hem vast, maar eenmaal ontsnapt
kan Jupiter zelf hem niet eens terughalen -
zo geeft hij uitdrukking aan het korte moment dat daden mogelijk zijn.
Om resultaten niet mis te lopen door getreuzel
bedacht men in het verleden dit beeld van Het Moment.

01-07-11

Slechts symptomen

In een systeem, waar niet aan de systeemvoorwaarden (binding, rangorde, geven en nemen) voldaan wordt, ontstaat gedoe. Dit gedoe kan grootste (uitings)vormen aannemen van ruzie en geweld tot negeren, criminaliteit en verslaving.
Systemisch gezien zijn dit "slechts" symptomen; de consequenties, de gevolgen voortkomend uit de onderliggende dynamiek.
Door het doen van een opstelling vorige week en een (vervolg)opstelling deze week, heb ik zo mooi kunnen ervaren welk effect het herstel van het evenwicht in de eerste opstelling had op de symptomen in de tweede opstelling. Daar waar het systeem in eerste instantie heel grofstoffelijk opereerde, bleek het nu in een fijnstoffelijke fase aangeland te zijn. De eerder aanwezige symptomen bleken als sneeuw voor de zon verdwenen en hadden plaatsgemaakt voor mededogen, begrip en liefde. Net alsof het systeem in een hele andere wereld, een ander perspectief terecht was gekomen, van micro naar macro, van één focus naar het grote geheel. Ontroerend mooi!