30-03-12

Welke energie geef jij door?

Waar ben jij op de wereld als je dit bericht leest? Wat is de specifieke energiekwaliteit van deze plek? Als je hem opneemt en integreert in je cellen, dan kun je hem ook weer doorgeven aan diegene die daar behoefte aan heeft.

23-03-12

Het gaat om de energie

18-03-12

Voorbij de innerlijke saboteur

Al pratend bleken we alledrie met hetzelfde te worstelen; de wens om hand in hand met ons verlangen te gaan, echter te kampen hebben met innerlijke saboteurs die hoogtij vieren. Vanuit dit gegeven ontstond een boeiende intervisiedag. Het was verleidelijk om met de saboteurs aan de gang te gaan, zodat deze "boogietraps" begrepen zouden kunnen worden en daarmee "vast" tot de verledentijd gaan behoren.
We kozen daarom bij nader inzien toch maar voor de meer gevoelsmatige weg. We tekenden onszelf hand in hand met ons verlangen. Vervolgens namen we de tijd om ten volle het daarbij behorende gevoel te ervaren; een nieuw en gewenst referentiepunt. Pas daarna was er weer ruimte voor de saboteurs, nu ging het echter om die projecties die gebruikt worden om niet bij het verlangen te blijven. Met behulp van innerlijke reizen begeleid door de intervisiegenoten kwamen ook die in een ander "daglicht" te staan. Weer een stapje dichterbij........

15-03-12

Bomen als representant


Vanochtend ging ik na een externe strijd het bos in om hard te lopen. Onderweg herinnerde ik me weer een opstelling van vorige week, waarbij de externe strijd een projectie bleek van een interne strijd. Een interne strijd om door te mogen lopen naar een zeer gewenst doel. Op dat moment een belangrijk inzicht. In het bos voelde ik de sterke behoefte om een vervolgopstelling op dit thema te maken. Bij gebrek aan menselijke representanten en vloerankers, gebruikte ik bomen om een opstelling mee te maken. De werking hiervan bleek verbluffend te zijn. Ik koos drie bomen uit, respectievelijk voor "ik incl. mijn strijd", "het gewenste doel" en "de externe strijd". Nadat ik fysiek van "ik" naar "het gewenste doel" was gelopen en van daaruit voelde hoe het met me was en keek naar de externe strijd, kon ik weer houden van mezelf en van de externe strijd! Een stimulans om door te lopen.
Met dank aan de bomen en hun energie!
Eens te meer werd weer duidelijk, je kunt alles opstellen en alles gebruiken om een opstelling mee te maken. Een kwestie van creativiteit, gebruik maken van dat wat voorhanden is en openstaan voor elk antwoord.

05-03-12

Vloerankers


Vanaf nu is weer de complete vloerankerset in chakrakleuren verkrijgbaar. Meer informatie zie op de website van Coach-Inn