24-06-11

Vanuit (zelf)bescherming

In een relatieopstelling die ik recentelijk mocht begeleiden, werd zo mooi duidelijk hoe ingewikkeld dynamieken in relaties kunnen zijn. Daar waar een deel van de actie gebeurt vanuit bescherming, een soort functie van wachter en een ander deel vanuit zelfbescherming, denk hierbij aan een defensiemechanisme kan alles door elkaar gaan lopen. Perspectieven raken vertroebeld, daar waar je het gevoel hebt tegengehouden te worden, is er juist sprake van behoeden en daar waar je denkt nobel te zijn, speelt je eigen defensiemechanisme een rol. Snap je het nog? Mijn ervaring is dat een familieopstelling hierin veel inzicht verschaft en ingewikkelde patronen kan doorbreken. Altijd mooi om te ervaren als mensen besluiten om dergelijke thema''s samen uit te (komen) werken. Dit kan een enorme groei in de relatie betekenen.

21-06-11

Waarnemen-Inn-Bedrijfsenergie

Vergeten om op dit blog melding te maken van de workshop Waarnemen-Inn-Bedrijfsenergie. Deze wordt gehouden op maandag 27 juni in het Bolwerk in Amersfoort. Een workshop waarbij je zelf de energie in organisaties en bedrijven gaat waarnemen. Een wereld van kleur, geur, metaforische beelden en andere intuitieve waarnemingen die je brengt bij datgene waar het voor deze organisatie werkelijk over gaat.

17-06-11

Patroontjes oefenen


Mede geinspireerd door een reading die ik de afgelopen week, realiseerde ik me dat het leren begeleiden van opstellingen eigenlijk hetzelfde werkt als een goede balsporttraining. Patroon aanleren en eindeloos herhalen voor het beste resultaat. Uiteindelijk gaat het over herkennen van het patroon om het te kunnen doorbreken. En in het systemisch werk zijn er in de basis gelukkig niet zo heel veel verschillende patronen, al zijn de uitingsvormen soms heel divers waardoor ze niet altijd makkelijk herkenbaar zijn. Dus ook de professionaliseringsdag van vandaag zal weer in het teken staan van eindeloos patroontjes oefenen. En zelfs na 7 jaar blijft het nog steeds leuk. Fijn weekend!

16-06-11

Stoelendans


Hij die een toevlucht wil
zijn voor zichzelf en anderen,
moet zich verplichten tot het heilige
mysterie: neem de plaats in van anderen,
geef hen die van jou


Shantideva (8e eeuw)


En ik zou daar nog aan toe willen voegen, geef die positie(s) op die jou niet toebehoren, zodat die plekken vrij komen voor diegene(n) die daar voor "gemaakt" zijn. En je hoeft niet bang te zijn, er is voor iedereen een plek, dus ook voor jou!

10-06-11

Daar waar het werkelijk over gaatHet proces van opstellen begint doorgaans met een interview. De bedoeling is om een vraag te formuleren en te bepalen welke elementen opgesteld gaan worden. Daarnaast is het prettig om een indruk te krijgen van de manier waarop de vraagsteller in de betreffende situatie staat. Voor de begeleider een belangrijk moment om goed bij zichzelf te blijven, want deze fase is dikwijls gekleurd door de beleving en het perspectief van de vraagsteller, wat je gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. De oplossingsrichting ligt nl. doorgaans daar waar de vraagsteller hem niet verwacht, anders had hij of zij de oplossing zelf allang gevonden.
In het kader van meebewegen is het goed om voor de vraagsteller herkenbare elementen op te stellen ook als je verwacht dat de essentie elders ligt. Je kunt altijd tijdens de opstelling het verrassende element, "daar waar het werkelijk over gaat" inbrengen. Want je mag er vanuit gaan dat als er in een systeem gedoe is, dat datgene waar het echt over gaat (bewust of onbewust) nog vaak onder het tapijt ligt en daardoor niet genoemd wordt. Vertrouw daarin als begeleider op je intuitie.

En beide aspecten kwamen we beiden gister in een workshop tegen, dat wat nog onder het tapijt ligt en (nog) niet gezien kon worden en dat datgene waar het werkelijk over gaat (en dat is in de basis heel vaak de liefde tussen ouders en kinderen), zo ook nu. Het was een kwetsbare, ontroerende en grootse avond, dank allen

01-06-11

Interne bundeling van krachten

Zowel in mijn eigen processen als ook in de (energetische reading) vraagstukken die ik in mijn coachpraktijk voorgelegd krijg, ervaar ik dat dit een periode is waarin veel mensen bezig zijn om hun interne krachten te mobiliseren om te gaan doen waar voor ze gekomen zijn. Helaas gaan deze ontwikkelingen niet altijd zonder slag of stoot. Het is een transformatieproces op diepe lagen voorbij slachtofferschap, beschermingsmechanismen, overlevingstrategieen, oude overtuigingen en contracten. Soms voelt het eenzaam en lijkt het alsof de wereld tegen je keert, maar het gaat er juist om om naar binnen te keren, daar je eigen kracht te voelen, samen te brengen en deze via het hartchakra op authentieke, originele en ook creatieve manier te manifesteren. Meerdere malen heb ik in readingen ervaren dat de omgeving wel wil helpen, maar zelfs op het puntje van hun tong moeten bijten om dat niet te doen. Dit zou nl. eerder minder krachtig maken, dan krachtiger. Weet dat er altijd hulp is vanuit de voorouder lijn zowel in jouw stam als ook in jouw spirituele zielenwereld.
De kunst van het moment: blijf op je pad, voel je verlangen, ervaar je interne kracht en ga staan, staan voor jezelf.