30-11-09

Wensen voor een gelukkig leven


Toen ik vorige week bij mijn vader de kelder aan het opruimen was, vond ik een hele stapel met brieven die gelukwensen voor mij, mijn ouders en mijn zus bevatten ter ere van mijn geboorte. Gisteravond heb ik ze allemaal doorgelezen. Wat mij opviel is dat ik maar enkele van de schrijvers kende. Blijkbaar zijn er veel contacten verwaterd. Sommige van de bekenden leven nog, anderen zijn inmiddels overleden. Zo vergankelijk is het leven. Toch voelde het bijna als een soort wedergeboorte, dat er zoveel mensen zijn geweest die mij een gelukkig leven toewensten en daar nog extra uiting aan gegeven hebben door het toesturen van zelfgebreide sjaals, sokjes, truitjes en broekjes. Zowel qua type van de geboortecadeautjes, de plechtige taal in de brieven en ook de bijbehorende etiquetten realiseer ik me dat we inmiddels in een hele andere tijd leven. Dat veranderde overigens niets in de kracht en de intenties van de gelukswensen. Ik hoop dat iedere moeder zo zuinig is in het bewaren van dergelijke post voor haar kind, zoals mijn moeder gedaan heeft. Het heeft mij erg goed gedaan!

27-11-09

Lijden een spirituele functie geven


In het menselijke bestaan lijkt "lijden" vaak een zinloze bezigheid. Toch krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken door ziekte, depressie of gewoon een off-day. In een boek las ik een mooie passage over hoe lijden tot iets zinvols gemaakt kan worden. Draag je lijden op aan het welzijn van anderen. Jij bent nooit de enige die lijdt en je kunt wensen dat jouw lijden, maakt dat een ander in zijn of haar lijden verlicht wordt. Op deze manier krijgt lijden een spirituele functie en zou het ertoe kunnen leiden dat je ook jouw eigen lijden als minder zwaar ervaart. En daarmee is de kringloop en de balans van geven en nemen weer in evenwicht.

26-11-09

Uit liefde een stapje terug doen


Als vrienden of vriendinnen van ons in (relatie)problemen zitten, dan willen we meestal graag een handje helpen. Een opstelling maakte weer duidelijk dat het bieden van èchte hulp niet altijd bestaat uit het maken van een beweging naar de ander toe, maar dat soms het doen van een stapje terug juist maakt dat het systeem op eigen benen gaat staan, zelf verantwoordelijkheid neemt en in staat blijkt om het probleem zelf op te lossen.

25-11-09

Niet druk maken


Als je een probleem kunt oplossen, hoef je je er niet druk over te maken.
Als je een probleem niet kunt oplossen, hoef je je er ook niet druk over te maken.


Deze wijze raad van Boeddhistische leraren ga ik vandaag maar eens opvolgen. Ik wens jou ook een probleemloze dag toe.

24-11-09

Aan wie moet je nu loyaal zijn?


In een organisatieopstelling tijdens een workshop met jonge managers van een groot wetenschappelijk instituut, stelde iemand de vraag "welke positie hij het beste in zou kunnen nemen in een situatie waarbij waarschijnlijk enkele van zijn collega's in het kader van bezuinigingen het veld moeten ruimen". Een vraagstuk waarvan ik vermoed dat vele er mee te dealen hebben in deze tijd. De opstelling liet zien op welke manier managers klem komen te zitten tussen de partijen die het besluit genomen hebben en het team waar hij of zij de leiding over heeft. Vervolgens hebben we verschillende scenario's uitgeprobeerd, waarbij de spelers steeds een andere positie toe gewezen kregen. In het ene geval voelde zowel de besluitvormende partijen als het team zich in de steek gelaten, in het andere geval floreerde de besluitvormer en voelde het team zich niet veilig en ook was er een opstelling waarbij het team zich prettig voelde en de besluitvormer op een comfortabele afstand stond. In alle gevallen voelde de manager de druk en bleek het moeilijk om positie te kiezen. Een positie die past bij het opkomen voor de werknemers en het loyaal zijn aan de "bazen" die gericht is op het creëren van een open setting waarbij iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt, in deze onprettige situatie. Na veel passen en meten was het toch mogelijk om een dergelijke opstelling te vinden. Zoals altijd werd weer duidelijk: er is voor iedereen een goede plek in een systeem. En toen het lukte, was iedereen blij dat zij zich betrokken voelden en nu konden kijken naar een gemeenschappelijk probleem. Wellicht een mogelijkheid openend naar een creatieve oplossing.....

23-11-09

Goed samenwerken is maatwerk


Het zit in mijn aard om samenwerkingen met collegacoaches op te zoeken. Ook al weet ik inmiddels dat samenwerken ook niet altijd even makkelijk is en mijn karakterstructuur daarbij een grote rol speelt. De creatie vormt doorgaans niet het probleem. Dat is meestal een fluitje van een cent. Het blijkt meer een kunst om samen te zorgen dat de energie blijft stromen, ieder in haar eigen kracht kan blijven en 1 en 1 drie wordt. De laatste tijd ben ik hier heel bewust mee bezig. Met verschillende samenwerkingspartners besteden we nu eerst tijd aan de onderlinge energetische processen alvorens we tot creatie overgaan. Hierbij werkt het erg goed om gebruik te maken van Human Designcharts . Dit geeft inzicht in de strategie die bij een ieder past (reflector - doorlopen van de maancyclus, generator - ontwikkelen van een responsemechanisme, projector - wachten op de uitnodiging, manifestor - zorg dat je de ander informeert). Daarnaast zegt het ook veel over de wijze waarop de radartjes die wij als individu zijn in het grote geheel, het beste in elkaar gepast kunnen worden opdat de machine het beste werkt. Het gaat dan over vragen: wie kan het beste leading zijn, wie nodigt wie uit, werk je in een hele cyclus samen of alleen op bepaalde onderdelen, welke werkvorm past, wie zorgt voor de structuur, welke acquisitie werkt het beste etc, etc. Soms is het best lastig om eerlijk naar elkaar te zijn over de samenwerking. Vooroordelen over afwijzing, egoisme, boven en ondergedrag spelen hier in mee. Maar wat is er nou mooier om echt helemaal jezelf te mogen zijn en ook de ander in zijn volle kracht te kunnen erkennen. Dat scheelt een hoop "gedoe" achteraf. Ik ervaar dat dit soort gezamenlijke zoektochten ontroerend, inzichtgevend, inspirerend en motiverend zijn en in deze balans de uitkomst altijd goed is met voor iedereen een juiste plek.

18-11-09

Het Hogerbewustzijn heeft humor


Tijdens een energiereading maak je contact en stem je je af op het Hogerbewustzijn van diegene die geread wordt. Het Hogerbewustzijn heeft het altijd goed met je voor, is liefdevol en heeft oog voor het grote geheel. Het Hogerbewustzijn kent geen goed en fout. Het geeft die informatie die nodig is om jouw lessen te leren en doet dat in een taal die jij begrijpt, waarop jij resoneert. Dat dit ook met humor gepaard kan gaan, mocht ik vandaag in een reading ervaren. Het Hogerbewustzijn van mijn client toonde mij de meest leuke beelden. Alleen van het vertellen al werd ik blij. Zo ook mijn client die hierdoor veel zwaarte kon loslaten en licht en luchtig na 2 uur de ruimte verliet.

17-11-09

Posities erkennen na een scheiding


In een familieopstelling die ik recentelijk begeleidde op basis van de vraag "welke positie kan ik als ouder het beste innemen, dat mijn kind een gezonde groei door kan maken" werd heel inzichtelijk hoe belangrijk het is dat ouders elkaar kunnen erkennen als biologische vader of moeder óók na een scheiding. Als deze erkenning niet plaatsvindt, bestaat grote kans dat de kinderen het gevoel hebben dat een deel van hun als mens er niet mag zijn, met alle gevolgen van dien. Dat is ook de reden waarom o.a. Bert Hellinger van mening is dat kinderen na een scheiding het beste af zijn om op te groeien bij de ouder die het best in staat is om de (feitelijke) positie van de ex-partner te (blijven) erkennen en achten. Natuurlijk niet altijd een makkelijke opgave als er sprake is (geweest) van veel "gedoe".

13-11-09

Het blijft amazingHelaas heb ik geen graan in mijn achtertuin, maar van mij zouden ze wel een keer een bezoekje mogen komen brengen (of zou dat al op een andere manier gebeuren). Prettig weekend.

12-11-09

Ondernemerschap dat bij je past


Stralend stond hij vanochtend in de deuropening. Drie jaar geleden kwam hij bij mij in coaching. Hij twijfelde of hij nog door moest gaan in zijn vakgebied en vroeg zich af of zelfstandig ondernemerschap wel bij hem paste. Nu werkt hij nog steeds als eigen baas in dezelfde branche. Alleen zijn bedrijfsvoering ziet er compleet anders uit en dat blijkt het grote verschil te maken. Alle franjes zijn verdwenen, geen koude acquisitie maar wachten totdat de klanten naar hem toekomen, durven om opdrachten of opdrachtgevers te weigeren. Kortom een heel ander voorkomen, dichter bij zijn "zijn".
Toen ik vanmiddag mijn oude auto ging inleveren, had ik toch even een brok in mijn keel. Eigenlijk snapte ik niet waarom. Voor mij is een auto een gebruiksvoorwerp, het heeft vier wielen en het moet rijden. Ik moest terug denken aan het gesprek van vanochtend. Ook in mijn bedrijfsvoering is in de loop van de jaren aardig wat veranderd. Steeds meer mij, in plaats van doen waarvan ik denk dat het van mij verwacht wordt of zo hoort. Het afscheid nemen van mijn auto, betekende ook weer een stukje afscheid nemen van oud. Op deze auto heb ik nl. jaren geleden een pidplate laten plaatsen met www.coach-inn.nl. Een soort vorm van bescheiden reclame in de hoop gevonden te worden. Ik geloof niet dat er ooit een klant via die weg bij mijn gekomen is..... Toch voelde ik vanmiddag even die onzekerheid of ik wel zonder zou kunnen. Gelukkig durfde ik al snel weer te vertrouwen dat ik op de goede weg ben, de weg van een manier van ondernemerschap die bij mij past.

11-11-09

Het doel waar je voor gekomen bent


Soms openbaart zich tijdens het zoeken naar de dynamiek in een systeem in één keer heel helder het spirituele levensdoel van de vraagsteller. Door de innerlijke herkenning wordt dit meestal als een emotioneel en ontroerend moment ervaren. Het boezemt echter ook angst in.
Wij proberen onze spirituele levensdoelen gedurende het leven vaak langere tijd te vermijden. We moeten hiervoor nl. voorbij de minder leuke ervaringen en afwijzingen uit onze jongste jeugd of zelfs vorige levens. Er wordt van ons gevraagd om helemaal in onze eigen kracht te gaan staan, authentiek te opereren en dat betekent soms het gevoel van tegen de stroom in zwemmen. Al blijkt dat als we de moed hebben om dit pad te volgen we ons als een vis in het water voelen. Een gevoel van thuiskomen.
Een opstelling laat zien dat juist de handelingen van andere gezinsleden (ouders en kinderen), die wij als "naar" en "vervelend" ervaren (hebben) er op gericht waren (of zijn) om ons dichter bij dit levensdoel te brengen. Heb je dit eenmaal ervaren en de klik gemaakt, dan kun je op deze stroom mee in plaats van er tegen te blijven vechten. Het geeft dan nieuwe perspectieven over het verleden, het heden en de toekomst die het waarmaken van dromen en het invulling geven aan verlangens dichterbij brengt.

10-11-09

De symmetrie in een opstelling


Soms ben ik bezig met het uitwerken van een familieopstelling of organisatieopstelling en weet ik werkelijk waar niet waar het heen gaat. De dynamiek laat zich niet makkelijk openbaren, de gekozen posities geven een toonbeeld van chaos, als de één zich prettig voelt, dan is bij de ander het omgekeerde het geval. De getoonde symptomen lijken allemaal tot een dood spoor te leiden. In dergelijke situaties kan het behulpzaam zijn om alle representanten een natuurlijke beweging te laten maken. Dit kan al automatisch leiden tot een betere herordening. Als dat niet het geval is, dan ga ik op zoek naar datgene wat er nodig is om symmetrie in de opstelling te verkrijgen. Het is nl. mijn ervaring dat veel opstellingen eindigen als mooie symmetrische of geometrische figuren. Zodra deze symmetrie bereikt is, dan voelen alle leden van het systeem zich daar doorgaans wel bij. En eigenlijk is dat niet zo vreemd, want alle energie is te herleiden naar 5 geometrische figuren, ook wel de platonische lichamen genoemd. En ook een familie- of organisatiesysteem is niks anders dan energie.

09-11-09

Een hulp bij keuzeprocessen


Als je voor een keuze met meerdere opties staat, dan kan wellicht de volgende opstellingsvariant je behulpzaam zijn.
- maak zo veel mogelijk identieke briefjes waar per briefje een optie op staat
- voeg ook nog een briefje toe met ?? (een nog niet bedachte optie)
- vouw alle briefjes dicht en hussel ze goed
- leg de briefjes blind in de ruimte (mag ook netjes op een rijtje)
- ga zelf op een afstand staan en ervaar hoe jij de relatie met elk briefje ervaart (let hierbij op datgene wat je ziet, hoort, voelt, weet..)
- eventueel kun je ook nog een matje of papiertje op de positie leggen waarvan jij de observaties naar de opties gedaan hebt en één voor één op iedere optie gaan staan en waarnemen hoe je de verbinding vanaf die positie ten op zichte van jou(w) (matje of papiertje) ervaart
- dan vouw je de briefjes open en evalueert met jezelf nog een keer het proces. Probeer om hierbij zo lang mogelijk in je gevoel te blijven en niet te gaan beredeneren.
Ik wens je een mooi keuzeproces toe.

06-11-09

Een krachtig weekend


Waar je ook bent, wat je ook gaat doen,
ik wens je een krachtig weekend toe
Fotografie: Jaap Driest.

05-11-09

Een leuke oefening ter voorbereiding


Heb je vandaag een meeting, bijeenkomst of afspraak waar je vooraf een gevoel bij wilt krijgen, doe dan de volgende oefening:
- ga op rustige plek zitten
- ga met je aandacht naar binnen
- stem je af op de situatie die komen gaat
- word je bewust van datgene wat je ruikt, proeft, hoort, ziet, weet, voelt
- vraag aan je bewustzijn of deze zintuigelijke informatie omgezet kan worden in een metafoor. Ervaar welke informatie tot je komt
- maak een tekening van de metafoor (in vorm, kleur en omvang)
- sluit de oefening af en kom weer met je aandacht terug in de ruimte.
Stap vervolgens in de situatie en ervaar waar de zintuigelijke en intuitieve informatie raakvlakken heeft met de "werkelijkheid". Veel plezier!

04-11-09

Energie lezen op afstand


Soms willen mensen heel graag een aurareading ontvangen, maar zijn door fysieke beperkingen of overvolle agenda's niet in de gelegenheid om een bezoek aan het Bolwerk te brengen. Dit doet mensen er dan toe besluiten om er maar vanaf te zien en te wachten op betere tijden. Dit is echter helemaal niet nodig. Een aurareading doen bij iemand die bij je in de kamer zit is net zo makkelijk als het lezen van de energie van een persoon die bijvoorbeeld in Australie is. Energie is nl. sneller dan het licht. Het is een kwestie van inpluggen en de informatie volgt vanzelf. Met dit gegeven is het goed om je er van bewust te zijn, dat het in het universum één grote wirwar van energiekoorden is en dat iedere gedachte, iedere intentie, ieder uitgesproken woord door de ander ontvangen kan worden of je dat nu wil of niet.

03-11-09

"Ik ben opnieuw geboren"


De uitzending van Spoorloos (zie 20 minuut 21 seconden) ging gister over Noel, een Braziliaanse jongen die op jonge leeftijd geadopteerd werd door een Nederlands echtpaar. Hij kende een moeilijke jeugd en puberteit door zijn gevoel van "anders" zijn. In de opname is te zien, hoe hard zowel zijn adoptieouders als hijzelf gewerkt hebben om het goed met elkaar te hebben. Dit bleek geen makkelijke opgave. Toen na enig speurwerk van het team van Spoorloos er een hereniging plaatsvond, zei Noel "Ik ben opnieuw geboren". Met terugwerkende kracht werden de twee levens naast elkaar afgespeeld, hij hier - zijn familie daar. Opvallend was de synchroniciteit van die dingen die Noel ervaren heeft in zijn leven, met de ervaringen van zijn vader en moeder (veel drinken, opname in een psychiatrische kliniek), zonder dat zij op bewust niveau contact met elkaar hadden. Op welke afstand een familiesysteem ook van elkaar leeft, er is een collectief weten, er is loyaliteit aan het gezin van herkomst en dat gaat voor op alles. Ontroerend hoe alle puzzelstukjes in één keer in elkaar blijken te passen als voldaan wordt aan de systeemvoorwaarden, zowel voor zijn biologische familie als ook voor de adoptiefamilie.

02-11-09

Weer terug


De afgelopen week verbleven wij op het gastvrije landgoed Villa FM Country Estate in Selci op 50 kilometer van Rome. Een week vol rust, een beetje werken en vooral genieten van 20 graden en een heerlijke najaarszon. Tja en wat doe je dan zoal. Drie boeken uitlezen: Leiderschap door (zelf)coaching van Ans Tros, De kunst van het creëren van Janosh en Oog van de Centaur van Barbara Hand Clow. Wat mij betreft stuk voor stuk exemplaren die de moeite waard zijn om te lezen.
Een aantal foto's op de website vernieuwen na de schitterende fotoshoot begin oktober door fotograaf Jaap Driest.
Een labyrinth lopen in een natuurgebied vol paarden, varkens, koeien en schapen, dat een aantal weken geleden daar door Marlies Zijlstra is neergelegd. Waarvoor dank! Het thema dat ik daarin meenam ging over het doorbreken van de familielegendes (ken jij die van jouw gezin?).
Een hernieuwde kennismaking met een paar Nederlanders die mede na de training het "Roer Om" Nederland verlieten om zich te vestigen in Italie.
Lekker eten en drinken.
Op de terugweg had mijn bagage geen zin om naar Nederland te gaan, maar ook die is inmiddels weer thuis aangeland. Kortom wat wil je nog meer.
En nu begint de werkdag weer, nadat wij eerst de bladeren in de tuin bijeen geveegd hebben. De herfst is begonnen. Wat een mooie kleuren....Om stil van te worden.