12-07-13

Maskers af

In mijn coachingen en trainingen werk ik graag met het gedachtengoed van de karakterstructuren. Het zijn de overlevingsmechanismen die je in jouw jonge jeugd ontwikkeld hebt. De bijbehorende maskers zet je vaak reflexmatig op in die situaties waarin je onder druk komt te staan en probeert om pijn te vermijden. Je bent niet één structuur, maar kunt herkenning hebben in meerdere. Er zijn zes structuren te onderscheiden, te weten: schizoïde, oraal, symbiotisch, psychopatisch, masochistisch en rigide. De overlevingsstrategieën zijn lange tijd in je leven erg functioneel; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van wie je bent. Op oudere leeftijd kunnen het echter "sta-in-de-wegs" worden - de ontwikkelde harnassen werken dan belemmerend en beperkend in het kunnen zijn die je werkelijk bent.
Regelmatig krijg ik dan de vraag, hoe je weet welke structuur of structuren bij jou horen. Hiervoor is een langduriger onderzoek nodig. Je kunt er over lezen. Goede boeken zijn: de Maskermaker van Wibe Veenbaas, Bronnen van Licht van Barbara Brennan en De vijf kindconclusies van Lisette Schuitemaker. Ik vond ook nog een bruikbare zelfest op Internet.
Deze materie komt ook terug in twee trainingen die ik geef. In de training Vraaggericht Energie Waarnemen staan we uitgebreid stil bij de energetische kant van de karakterstructuren - hoe kan je in jouw energieveld of in dat van anderen onderscheiden welke overleving wordt ingezet en wat is er nodig en mogelijk om hierin jezelf te healen. Tijdens de vervolgopleiding Specialist-Inn-Opstellingen wordt de systemische kant van defensiemechanismen uitgebreid belicht. Zowel in het leren herkennen van de symptomen die bij de verschillende structuren horen als ook in de systemische interventies die mogelijk zijn om tot inzicht en een nieuw evenwicht te komen.
   

1 opmerking:

Kim zei

Interessante blog met een hoop zinvolle informatie. Bedankt voor het delen daarvan.